Er du på efterløn eller førtidspension, skal du fremover betale 0,3 procent af din efterløn eller førtidspension fra 2020 stigende til 3,3 procent i 2030.

Efterlønner eller førtidspensionist? Tvungen pensionsopsparing fra 2020

Er du på efterløn eller førtidspension, skal du fra næste år betale til en tvungen opsparing til din pension.

Senest opdateret: mandag 4. marts 2019

I forbindelse med pensionsforliget i november 2018 blev det aftalt, at der gradvist indføres en obligatorisk pensionsopsparing for personer uden pensionsindbetalinger.

Bortset fra ATP, betales der i dag ikke pensionsbidrag af overførselsindkomster.

Formålet med den tvungne opsparing er, at overførselsindkomstmodtagere får en større pensionsopsparing og dermed en højere indkomst som pensionist.

Målet er, at den obligatoriske opsparing gradvist skal nå op på 3,3 procent i 2030.

Der er politisk flertal for den tvungne pensionsordning, men den detaljerede lovgivning er ikke på plads endnu. Vi vil løbende følge op i nyhedsbrevet.

Hvem er omfattet af tvungen pensionsopsparing?

Ordningen skal ikke kun omfatte overførselsmodtagere, men også lønmodtagere og selvstændige, som i dag har ingen eller meget lav pensionsopsparing.

Folkepensionister, SU-modtagere og førtidspensionister, der indbetaler til Supplerende Arbejdsmarkedspension, er ikke omfattet af det obligatoriske pensionsbidrag.

Hvor meget skal der spares op?

Er du på efterløn eller førtidspension, skal du fremover betale 0,3 procent af din efterløn eller førtidspension fra 2020 stigende til 3,3 procent i 2030.

Staten indbetaler 0,3 procent af din overførselsydelse på en obligatorisk fradragsberettiget livsvarig pensionsordning i 2020.
I 2021 indbetaler staten 0,6 procent.
I 2022 indbetaler staten 0,9 procent.
Beløbet siger hvert år frem til 2030, hvor statens indbetaling bliver 3,3 procent.

Det betyder, at en enlig førtidspensionist med en årlig ydelse på ca. 225.000 kroner skal indbetale 675 kroner til den obligatoriske pensionsopsparing i 2020 stigende til ca. 7.300 kroner i 2030.

De obligatoriske pensionsbidrag skal administreres af ATP.

Bidrag til den obligatoriske pensionsordning i procent af udbetalt ydelse før skat

År Procent
2020 0,3%
2021 0,6%
2022 0,9%
2023 1,2%
2024 1,5%
2025 1,8%
2026 2,1%
2027 2,4%
2028 2,7%
2029 3,0%
2030 3,3%

I forbindelse med forliget er det aftalt, at der senest i 2029 tages stilling til, om det obligatorisk pensionsbidrag skal øges yderligere efter 2030.

Hvor kommer pengene fra?

Bidraget til den tvungne pensionsopsparing kommer fra omlægningen af satsreguleringssystemet, som betyder, at satser på overførselsindkomster fremover skal reguleres i takt med lønudviklingen. En del af denne stigning vil altså fremover gå til opsparing til pension.

Indbetalingen til den tvungne pensionsordning er fradragsberettiget og den indbetales på din opsparing hos ATP livslang pension.

”Faglige Seniorer mener, at det er godt, at folk på overførselsindkomst får mere indbetalt på en pensionsordning. Det vil skabe mere lighed i fremtidens pensionssystem og kan være med til at løser en del af det såkaldte restgruppeproblem,” siger direktør i Faglige Seniorer Palle Smed.

Overførselsindkomster omfattet af den tvungne opsparing

Førtidspension

Efterløn

Fleksydelse

Arbejdsløshedsdagpenge

Ledighedsydelse

Barselsdagpenge

Kontanthjælp

Revalideringsydelse

Uddannelseshjælp

Statens voksenuddannelsesstøtte

Feriedagpenge

Flekslønstilskud

Sygedagpenge

Ressourceforløbsydelse

Først publiceret: mandag 21. januar 2019
Artiklen er sidst opdateret mandag 4. marts 2019 kl. 10:06