Med en bankboks kan du sikre de værdier, der er uerstattelige for dig.

Har du sikret dine værdier? Så er en bankboks måske noget for dig

Det er ærgerligt at miste et arvestykke, vigtige breve eller kontanter ved indbrud, når man kan sikre dem i en bankboks. Se hvad en boks koster – og se juristens svar på, hvad reglerne er.

Det er rigtig surt, hvis tyven stikker af med det uvurderlige familie-arvestykke, kontanter du har gemt til ferien, vigtige breve eller dit smukke smykkeskrin.

Du kan også blive udsat for brand eller andre skader på dit hjem, hvor du mister ting, der er uerstattelige.

For selv om du har en indbruds- og brandforsikring, så er der bare nogle ting, du helst ikke vil miste.

Det skal ikke oplyses til SKAT, hvor stort et beløb, man har liggende i sin bankboks, men man har pligt til at oplyse det over for Udbetaling Danmark.

Camilla Kirk, jurist hos Faglige Seniorer

Her kan det være en god ide at have en boks i banken til de værdier, du vil sikre allerbedst.

Boks koster fra et par hundrede kroner

Og der er ikke så meget James Bond eller schweiziske bank over det at have en bankboks. Og de fleste kan være med. Det koster nemlig ikke en herregård.

Alt efter størrelsen på boksen, kan du for eksempel i Arbejdernes Landsbank leje en boks fra 312 kroner op til 969 kroner om året. Oprettelsesgebyret er på 350 kroner.

”I de fleste af vores filialer er der kundebokse. Så der skulle være mulighed for at få en boks over det meste af landet hos os; hvis man altså er kunde,” fortæller Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

I andre banker som for eksempel Danske Bank koster den største boks – der er over 75 cm høj og 40 cm bred – 4.400 kroner om året. Den mindste er indtil 6 cm høj og op til 20 cm bred. Her er den årlige leje 215 kroner. Se priserne her.

Du skal fortsat forsikre værdierne

”Det er meget forskelligt, om vi har bokse til leje alt efter, hvor i landet det er, og hvor mange bokse, vi har til rådighed i den enkelte filial. Og det svinger også meget over tid hvor mange bokse, der er udlejet, og hvor stor efterspørgslen er. Man skal altid spørge i den lokale filial,” fortæller Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank.

Han ønsker ikke at oplyse, hvilken alder og hvilke kundetyper, lejerne af bankbokse typisk er.

I bankerne er der som regel to slags bokse. Selvbetjeningsbokse, hvor kunden selv har adgang med for eksempel en nøgle eller kode. Og så bokse, hvor bankens personale medvirker, inden kunden får adgang til boksen.

Har du en bankboks, er det fortsat dit eget ansvar forsikre værdierne i bokser tilfælde af tyveri, oversvømmelse, brand og lignende, oplyser Faglige Seniorers jurist, Camilla Kirk.

Personlig bankboks: Hvad er reglerne?

Faglige Seniorers jurist Camilla Kirk svarer her på nogle af de mest stillede spørgsmål om personlig bankboks:

Skal banken vide, hvad man har liggende i boksen – herunder hvor stort kontantbeløb?

Banken har ikke ret til at få oplyst, hvad man har liggende i bankboksen eller hvor stort et kontantbeløb, der ligger i bankboksen.

Kan kreditorer gøre krav på de kontanter, der ligger i en bankboks?

Kreditorer kan gøre udlæg i alle værdier, uanset hvor de måtte befinde sig. Kreditorerne skal selvfølgelig på en eller anden måde have kendskab til, at der er nogle værdier i en bankboks. Det er fogeden, der gennemfører et udlæg efter anmodning fra kreditorerne. Fogeden indkalder skyldner til afhøring i Fogedretten, hvor skyldner udtaler sig under straffeansvar.

Hvis en kreditor (for eksempel SKAT) får udlæg i værdierne i en bankboks, kan fogeden samtidig bestemme, at kreditor (for eksempel SKAT) skal have adgang til bankboksen.

Se dette link vedrørende udlægsforretningens gennemførelse.

Skal kontanter oplyses til SKAT?

Skal beløbet af det kontante beløb oplyses til skattevæsenet?

Det skal ikke oplyses til SKAT, hvor stort et beløb, man har liggende i sin bankboks, men man har pligt til at oplyse det over for Udbetaling Danmark, hvis man modtager sociale ydelser, da det kan have betydning for størrelsen af de sociale ydelser, hvis man har et større kontant beløb til rådighed i sin bankboks.

Banken har pligt til at oplyse til SKAT, at vedkommende har oprettet en bankboks, præcis ligesom banken indberetter hvilke konti vedkommende har.

Når man afgår ved døden, har arvingerne eller bobestyrer pligt til at oplyse over for SKAT og Skifteretten, hvilke værdier der var i bankboksen. Når man afgår ved døden, vil banken automatisk oplyse Skifteretten om, at afdøde havde en bankboks.

Kan myndigheder få adgang til boksen?

Kan myndighederne få adgang til boksen og i så fald: Hvad skal anledningen være?

Hvis der foretages udlæg i værdierne i en bankboks, kan fogeden samtidig give kreditor ret til at få adgang til bankboksen.

Politiet har derudover mulighed for at foretage en ransagning af en bankboks, såfremt der er mistanke om, at indehaveren af bankboksen har foretaget noget kriminelt og værdierne i bankboksen kunne have tilknytning hertil. Hvis banken, SKAT eller andre myndigheder får mistanke om, at indehaveren er kriminel og bankboksen har en tilknytning til denne kriminalitet, kan myndighederne politianmelde vedkommende, hvorefter politiet kan foretage en ransagning.

Bankboks ved dødsfald

Hvad sker der ved dødsfald, hvis man har fælles bankboks?

Når en person afgår ved døden, er det normalt sådan, at man fra bankens side lukker alle vedkommendes konti (også fælleskonti) og bankboksen. Banken lukker dog som udgangspunkt ikke en fælles bankboks.

 

Artiklen er sidst opdateret mandag 4. marts 2019 kl. 10:09