Det er meget svært at tage kampen med systemet alene. Inden du søger førtidspension, bør du kontakte socialrådgiveren i din fagforening.

Seniorførtidspension? Sådan er reglerne og sådan søger du

Er du nedslidt? Se her om du kan søge seniorførtidspension.

1 januar 2020 er seniorførtidspension afløst af seniorpension.

Hvis du har højst fem år til folkepensionsalderen og har en aktuel og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, har du mulighed for at søge kommunen om seniorførtidspension.

Hvad er betingelserne for seniorførtidspension?

For at få seniorførtidspension, er der nogle krav, der skal være opfyldt:

  • Du må højest være 5 år fra folkepensionsalderen.
  • Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Du skal have været i arbejde i 20-25 år.
  • Din arbejdsevne skal være varigt nedsat, så alle muligheder for at forsørge dig selv er udtømte. Det gælder også muligheden for fleksjob.

Hvor meget får jeg i seniorførtidspension i 2019?

Det beløb, du får i seniorførtidspensionen, svarer til almindelig førtidspension.

Enlige: 18.875 kroner heraf udgør pensionstillægget 5.169 kroner

Gifte og samlevende: 16.044 kroner heraf udgør pensionstillægget 4.442 kroner

Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.

Se reglerne for, hvornår du er “reel enlig” 

Sådan søger du seniorførtidspension

Socialrådgiver i Serviceforbundet Torben Krüger har hjulpet flere medlemmer med at få seniorførtidspension. Her er hans gode råd til seniorer, som er nedslidt og ønsker at søge seniorførtidspension:

1. Gå først til din egen  læge

”Mit råd til dig er, at du bestiller tid til en personlig samtale med din egen læge. Du skal snakke med lægen om din sygdom eller dine fysiske eller psykiske begrænsninger. Sørg for at din læge kan støtte op om din ansøgning om seniorførtidspension.”, anbefaler socialrådgiver i Serviceforbundet Torben Krüger

2. Få hjælp af din fagforenings socialrådgiver

Det er meget svært at tage kampen med systemet alene. Inden du søger førtidspension, bør du kontakte socialrådgiveren i din fagforening.

De fleste fagforeninger har en socialrådgiver, som kan hjælpe med at søge din kommune om seniorførtidspension. Socialrådgiverne hjælper også, hvis du vil anke kommunens afgørelse.

3. Søg kommunen

Du skal søge kommunen om seniorførtidspension. Kommunen skal afgøre sagen senest 6 måneder efter, de har modtaget din ansøgning.

Kommunen tjekker dine oplysninger om blandt andet statsborgerskab, hvor længe du har boet i Danmark, hvor længe du har været i arbejde, og om du stadig er i arbejde.

Når kommunen har kigget på alle dine oplysninger, vil de enten sende din ansøgning videre til kommunens rehabiliteringsteam eller give dig et afslag.

Rehabiliteringsteamet vurderer din sag og kommer herefter med en indstilling, som den juridiske del af kommunen træffer endelig afgørelse efter.

Få seniorer får seniorførtidspension

Jo flere år der er til pensionsalderen, jo sværere er det at få bevilliget seniorførtidspension. Kun 25 danskere fik seniorførtidspension som 60-årige i løbet af fire år, viser tal fra 3F, som kritiserer jobcentrene for ikke at vejlede om muligheden for tidlig pension.

Der er næsten ingen, der får seniorførtidspensionen, før de fylder 62 år. Da ordningen blev indført, forventede regeringen, at der ville være 7.800 personer på seniorførtidspension i 2018. Men der var der kun 737 danskere på seniorførtidspension i 2018 – altså under en tiendedel af det forventede.

I 2019 er pensionsalderen 65,5 år. Det betyder, at du tidligst kan få seniorførtidspension fra du er 60 et halvt år. Før 1. januar 2019 var pensionsalderen 65 år og grænsen for at søge seniorførtidspension derfor 60 år.

Klage over seniorførtidspension

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om seniorførtidspension, skal du klage til kommunen inden fire uger.

Afgørelsen skal genvurderes af kommunen inden fire uger efter, klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt din fagforening, og få hjælp til at klage over afgørelsen.

 

Seniorførtidspensionen er 1. januar 2020 afløst af seniorpension, som kun kan læse om her

 

Læs også: Slagteriarbejdere har størst risiko for at blive førtidspensionister

Artiklen er sidst opdateret søndag 12. januar 2020 kl. 15:15