Juni er det tidspunkt på året, hvor politiet får flest henvendelser omkring støj i haven.

Hvor meget må din nabo støje i haven?

Kan du med loven i hånden bede din nabo om at stoppe motorsaven tidligt om morgenen eller skrue ned for musikken ved havefesten om natten? Få svarene her.

Senest opdateret: tirsdag 13. august 2019

Hvis din nabo støder og putter grene i kompostkværnen kl. 5 om morgenen, eller saver brænde over med motorsaven midt om natten, kan du ikke gøre andet end at bede ham stoppe.

Generelt er der ikke andre regler end dem, politiet udstikker. Og her findes der ingen præcise regler for støj i haven. Der findes altså ingen fastsatte decibelgrænser for, hvor meget du må støje.

For høj musik i haven er forbudt

Det kan dog straffes med bøde at spille musik, der er til væsentlig ulempe for de omkringboende, står der i Ordensbekendtgørelsen.

Ordensbekendtgørelsen

Ordensbekendtgørelsen, § 8:

"Politiet kan forbyde benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende."

Det betyder, at det er forbudt at spille så høj musik i haven, at det generer naboerne. Om musik i haven er til gene afhænger dog af tidspunktet. Det er forskel på at spille musik kl. 2 om natten og kl. 14 om dagen.

Start altid med at komme med en venlig henstilling til din nabo om at skrue ned for musikken, før du kontakter politiet. Det vil altid være bedre for naboskabet, hvis du kan få ro på denne måde.

Studenterfester får naboer til at klage

Omkring Sankt Hans og alle studenterfesterne er det tidspunkt på året, hvor politiet får flest henvendelser omkring støj i haven. Er vejret godt, er der flere, der klager, end hvis vejret er dårligt.

Hvis du skal holde havefest, er det en god idé at orientere dine naboer og sørge for at vise hensyn.

Ingen regler for støj fra haveredskaber

Der findes ingen præcise regler for, hvornår og hvor meget du må støje med haveredskaber, selv om kompostkværne, benzindrevne kædesave, buskryddere og rundsave larmer ligeså meget som en lastvogn under kraftig acceleration.

Selv eldrevne kædesave og benzindrevne plæneklippere har et støjniveau som en personbil under kraftig acceleration.

Nogle grundejerforeninger har lavet regler, så du for eksempel ikke må støje inden kl. 8 morgenen, efter kl. 18 om aftenen og kun til kl. 12 om søndagen.

Men i princippet har grundejerforeningerne ikke nogen sanktionsmuligheder. Og politiet har altså kun mulighed for at gribe ind, hvis der er tale om støj fra musikanlæg eller lignende.

Støj ikke tidligt, sent og ved spisetider

Du er dog et skridt i den rigtige retning mod det gode naboskab, hvis du undlader at støje ved spisetider, før kl. 10 i weekenderne og efter spisetid om aftenen.

Derudover er det altid en god idé at have en dialog med naboerne, hvis du skal holde fest eller af en eller anden årsag ikke kan undgå at larme i et upassende tidsrum.

Få gratis råd om din bolig

Faglige Seniorer samarbejder med Videncentret Bolius, der er en uvildig nonprofitorganisation, der har til formål gøre danskerne klogere på deres bolig.

Videncentret Bolius sælger ikke produkter eller tjenester, men formidler gratis rådgivning og inspiration om alt fra vedligeholdelse af hus og have til energirenovering, økonomi og godt naboskab.

Foreningen Realdania ejer Videncentret Bolius, og hvert år får over en million brugere hjælp, råd og inspiration.

 

Først publiceret: torsdag 23. maj 2019
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 13. august 2019 kl. 10:00