Alle pensionister får udbetalt 1.000 kroner i oktober. Har du optjent feriepenge, kan du også få udbetalt feriepenge for tre uger.

Sådan får du glæde af sommerpakken:  Udbetaling af feriepenge og 1.000 kroner skattefrit

Indefrosne feriepenge for tre uger bliver udbetalt før tid. Pensionister kan se frem til at få 1.000 kroner skattefri til oktober.

Senest opdateret: torsdag 25. juni 2020

1.000 kroner til alle pensionister

Pengene bliver udbetalt skattefrit og uden modregning i pension og tillæg.

Det skattefri engangstilskud gives til folkepensionister, førtidspensionister og seniorpensionister og andre, som fik overførselsindkomst i april 2020.

Engangstilskuddet bliver senest udbetalt til oktober.

Hvem får corona-check på 1.000 kroner?

Fik du en af disse ydelser i april 2020, kan du se frem til 1.000 skattefri kroner senest til oktober:

 • Folkepension
 • Brøkpension
 • Førtidspension
 • Efterløn
 • Seniorpension
 • Fleksydelse
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Ledighedsydelse
 • Fleksjob
 • Kontanthjælp
 • Skånejob

Det gælder også:

SU, barselsdagpenge, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, jobafklaringsforløb, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse,

Udbetaling af de indefrosne feriepenge

Har du optjent feriepenge fra 1. september 2019 til 31, marts 2020, vil du få dem udbetalt senest til oktober.

Det er 3 uger af de indefrosne feriepenge, som nu vil blive udbetalt før det oprindeligt var planlagt.

Feriepengene bliver ikke modregnet i pension og tillæg.

Danske A-kasser oplyser, at der heller ikke vil ske modregning i efterlønnen.

Her kan du se, hvor meget din arbejdsgiver har indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler

Det er op til dig, om du vil have dine indefrosne feriepenge udbetalt. Du kan vente med at få dem, til du går på pension, sådan som det oprindeligt var intentionen.

Alle de praktiske detaljer er endnu ikke på plads, men der er politisk enighed om udbetalingen af de indefrosne feriepenge, som er blevet sparet op i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Selve lovforslaget forventes fremsat i august. Når det sker, skiver vi om det igen i nyhedsbrevet.

Til efteråret skal Folketinget forhandle om udbetalingen af de sidste 2 ugers feriepenge.

Indefrosne feriepenge modregnes ikke i boligstøtten

Vi har fået en del spørgsmål fra læsere, som gerne ville vide, om de indefrosne feriemidler vil påvirke boligstøtten.

Nu har vi svar fra ATP:

Beskæftigelsesministeriet har tilkendegivet, at det ikke er tanken at udbetalingen skal påvirke boligstøtten.

Spørg socialrådgiveren om pension og tillæg

I Faglige Seniorers brevkasse, kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om folkepension og tillæg og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren her

Først publiceret: mandag 15. juni 2020
Artiklen er sidst opdateret torsdag 25. juni 2020 kl. 14:29