Hvis du får vejrtrækningsbesvær, kan du blive undtaget fra at bruge mundbind i den offentlige trafik.

Problemer med at bruge maske? Sådan slipper du for bøde

Selvom der er krav om mundbind, er der nogle, som ikke behøver. Se her, om du kan slippe for bøde.

Senest opdateret: tirsdag 22. december 2020

Du skal bruge mundbind eller visir, når du kører med taxa, bus, tog og anden offentlig trafik.

Du skal også bruge mundbind i supermarkeder, restauranter og andre indendørs steder med offentlig adgang

Årsagen er, at det skal være med til at mindske smitten med coronavirus, som især rammer seniorer hårdt.

Men der er faktisk nogle grupper, som er undtaget fra at bruge mundbind og dermed kan slippe for bøden på 2.500 kroner.

Hvem skal ikke bruge mundbind?

Reglerne om mundbind og visir er beskrevet i Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.

Der står disse undtagelser i paragraf 4, stk. 5.:

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til færgeselskabets ordensregler.

4) Under samtale med personer, der mundaflæser.

5) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

6) Hvis politiet skal foretage identifikation.

Man er altså også undtaget, hvis man får vejrtrækningsbesvær eller får kvælningsfornemmelser af at bruge mundbind eller visir.

Hvordan dokumenterer man vejrtrækningsbesvær?

I bekendtgørelsen står der ikke noget om, at man skal dokumentere vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

Der er altså ikke noget krav om en lægeerklæring eller andet som viser, at du har astma eller af anden grund ikke kan bruge mundbind eller visir uden at få vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

Men det er op til personalet at foretage et skøn, så det er ikke sådan, at du bare kan sige, at du er fritaget. Du skal også fortælle kontrolløren, hvorfor du ikke kan bruge maske eller visir.

Du bør nok tænke over, hvordan du vil forklare din udfordring med maske eller visiret.  Du kan for eksempel fortælle om, hvad der skete, da du prøvede.

Tag gerne en maske eller et visir med på rejsen, så det at du ikke er i besiddelse af disse ikke i sig selv bliver en årsag til problemer.

Ellers kan der altså opstå en situation, hvor du kan få en bøde eller bliver bedt om at forlade toget eller bussen.

Prøv med et visir

Hvis du har problemer med mundbind, kan et visir måske være en god erstatning for dig.

Da mundbind og visir både skal beskytte dig og andre, bør du prøve, om ikke visir kunne være en mulighed, hvis mundbind giver dig vejrtrækningsbesvær.

Hvis du ikke bruge nogen form for beskyttelse, er du i større risiko for at blive smittet.

Først publiceret: mandag 31. august 2020
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 22. december 2020 kl. 15:04

Emner: