Nogle seniorer holder sig hjemme, fordi de ikke kan bære mundbind.

Gælder det dig? Gode grunde til IKKE at bruge mundbind

Kigger du skævt til folk uden mundbind? Det kan være svært at være en af dem, der er fritaget for mundbind. Se hvem det er

Senest opdateret: mandag 6. december 2021

For at mindske smitten med coronavirus, skal vi alle bære mundbind eller visir i supermarkeder, offentlig trafik og andre steder.

Men der er nogle, som ikke kan bruge mundbind. De er derfor fritaget.

Hvem kan fritages for at bære mundbind?

I myndighedernes retningslinjer står der:

Et mundbind må ikke føre til betydeligt ubehag for den, der har det på, eller påvirke funktionsevnen, og skal som udgangspunkt kun bruges af personer, der selv kan tage det af og på, og hvor det kan slutte tæt til ansigtet. Derfor gælder der en række undtagelser i forhold til, hvem kravet om mundbind omfatter.

Børn under 12 år

Sundhedsstyrelsen fraråder ikke decideret mundbind til børn. Det vigtige er blot, at de er store nok til, at det ikke sidder for løst på barnets ansigt, og at de selv kan tage det af og på.

Små børn bør ikke bruge mundbind, da der kan være risiko for kvælning.

Fysiske eller mentale forhold

Borgere med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner, kan undlade at bruge mundbind.

Dette kan være personer med for eksempel nedsat syn- eller høreevne, udviklingshæmning, lammelser, hjerneskade, demens eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, for eksempel fordi at mundbindet ikke slutter tæt, ikke kan anvendes efter hensigten eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner såsom mundbetjent kørestol mv.

Ubehag ved brug

Borgere som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind kan undlade at bruge det.

Nogle vil opleve, at mundbindet forværrer allergi, giver eksem eller forværrer anden hudsygdom. Hos andre kan det give vejrtrækningsproblemer eller forværre symptomer hos personer, der har angst eller vejrtrækningsbesvær, for eksempel KOL.

6 situationer, hvor du må du tage mundbindet af

Mundbind eller visir må fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til færgeselskabets ordensregler.

4) Under samtale med personer, der mundaflæser.

5) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

6) Hvis politiet skal foretage identifikation.

Mundbindet skal generelt fjernes, hvis der opstår svære gener og ubehag, som for eksempel vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser mv.

Der kræves ikke dokumentation

Der skal ikke forelægges dokumentation, som for eksempel en lægeerklæring , for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og der skal ikke påkræves et krav om dette, hverken i kollektiv transport, på restauranter, museer og i detailhandlen mv.

Borgere, der af ovenfor nævnte grunde ikke kan anvende mundbind eller visir må ikke bortvises eller blive nægtet adgang.

Prøv med et visir

Hvis du har problemer med mundbind, kan et visir måske være en god erstatning for dig.

Da mundbind og visir både skal beskytte dig og andre, bør du prøve, om ikke visir kunne være en mulighed, hvis mundbind giver dig vejrtrækningsbesvær.

Hvis du ikke bruge nogen form for beskyttelse, er du i større risiko for at blive smittet.

Selvom visir kan være en løsning for nogle, er det ikke alle der kan bruge det. Astma, åndedrætsproblemer, angst og andre årsager kan også forhindre brug af viser.

Oplever problemer

Der kan altså være gode grunde til ikke at bære mundbind, og årsagen er ikke altid synlig.

Seniorer som er fritaget for mundbind oplever alligevel, at andre ser skævt til dem. De kan også få ubehagelige kommentarer og tilråb eller blive afvist i butikker og centre.

Hvordan kan man undgå problemer?

Hvis du ser en person uden mundbind, bør du som udgangspunkt gå ud fra, at de har en god grund til ikke at bruge det.

Sørg for at holde ekstra god afstand, så du beskytter dig selv og andre.

Er du selv fritaget?

Er du selv i den gruppe, som er fritaget fra mundbind, kan det være en god ide, at printe Sundhedsstyrelsens pjece om mundbind, og have den i tasken eller lommen.

Kigger folk på dig, kan du på en venlig måde sige, at du er fritaget for mundbind.

Husk også at det er ekstra vigtigt, at du holder afstand til andre. Brug eventuelt et badge til sårbare personer. Det kan du få gratis på apoteket. 

Nogle bruger også et badge, hvor der står, at de er fritaget fra mundbind.

Du kan få det officielle badge fra Sundhedsstyrelsen, der er udviklet i samarbejde med en række patientforeninger. Det er gratis og kan fås hos patientforeninger og visse kommunale institutioner. Det kan også bestilles her.

Først publiceret: torsdag 12. november 2020
Artiklen er sidst opdateret mandag 6. december 2021 kl. 07:18