"Det skal der rettes op på," siger ældrerådsformand Kirsten Nissen, der nu vil have Københavns Kommune til at genåbne sagen.

88-årig fik manual til støvsugning: Nu går ældrerådsformand ind i sagen

88-årig søgte Københavns Kommune om hjælp til rengøring - i stedet fik hun tilsendt en manual til støvsugning. Nu går ældrerådets formand ind i sagen: Der må være gået noget galt.

Senest opdateret: onsdag 21. april 2021

“Min første tanke er, at der må være gået noget galt i kommunikationen, siger Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet i Københavns Kommune.

Hun er blevet forelagt sagen om den 88-årige borger, der søgte om hjælp til rengøring men i stedet fik tilsendt en manual til støvsugning. Den 88-årige, der har støvsuget hele sit liv, mener ikke, at en manual er til megen hjælp.

“Det må simpelthen være en fejl, siger Kirsten Nissen.

Sagen er omtalt i ugens udgave af Faglige Seniorers nyhedsbrev. Her siger datteren, 58-årige Bente Jensen:

“Min mor har støvsuget hele sit liv. Hun har ikke brug for en manual. Hun har brug for hjælp”.

Går ind i sagen

Kirsten Nissen undrer sig over, at det er gået så galt og vil nu gå ind i sagen for at hjælpe den 88-årige borger ud af den klemme, hun er kommet i.

Afslag: Her får du manual til støvsugning

Bente Jensens 88-årige mor fik afslag på hjemmehjælp fra Københavns Kommune. I stedet modtog hun en manual med vejledning i, hvordan hun kan støvsuge selv.

Se afslag her

Se kopi af manual til støvsugning her

“Det er jo en ulykkelig situation, hun er kommet i. Det skal der rettes op på”, siger hun.

Derfor vil ældrerådsformanden nu tage kontakt til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og bede dem om at kontakte familien igen.

Kirsten Nissen opfordrer også borgeren og hendes familie til at kontakte visitationen, så de kan få genåbnet sagen, som Københavns Kommune ellers har lukket.

Skal tilbydes forløb

Københavns Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at alle ældre skal støttes i at klare sig selv så vidt muligt og i den udstrækning, det kan lade sig gøre.

Hvad er et ældreråd?

Der er ældreråd eller seniorråd i alle landets kommuner. Det er bestemt ved lov. Hver kommune bestemmer selv, om det skal hedde ældreråd eller seniorråd.

Ældrerådene vælges af kommunens ældre, der er fyldt 60 år. Der er valg hvert fjerde år - oftest i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget.

Ældreråd skal høres om kommunens ældrepolitik og kan selv tage emner op, som skal drøftes med kommunen.

Læs mere om ældreråd her.

Hvis en borger ikke kan klare en opgave selv, skal vedkommende tilbydes et støtte- og rehabiliteringsforløb, såfremt kommunen vurderer, at det kan forbedre vedkommendes funktionsevne.

“Der burde være tilbudt støtte- og rehabiliteringsforløb i denne sag, så man på en ordentlig måde kan vurdere borgerens muligheder”, siger Kirsten Nissen.

Følger området nøje

Hvert år udgive Københavns Kommune en rapport, der bygger på tilfredshedsundersøgelser blandt borgerne.

Rapporterne plejer – ifølge Kirsten Nissen – at være overvejende positive, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der har ansvaret for ældreplejen, får oftest ros.

Derfor vurderer Kirsten Nissen, at der må være tale om et enkelttilfælde, og hun vil ikke på nuværende tidspunkt rejse en principiel debat.

Men det betyder ikke, at hun slipper taget.

“Det skulle gerne være et enkelttilfælde, men det er klart, at vi vil følge visitationens arbejde – også fremadrettet”, siger hun.

Hvad skal enden på sagen være?

Hvad mener du, kommunen skal gøre i sagen med den 88-årige kvinde? Din holdning er velkommen på Faglige Seniorers Facebok-side.

Først publiceret: onsdag 9. december 2020
Artiklen er sidst opdateret onsdag 21. april 2021 kl. 11:37

Emner: