Danskerne får nu mulighed igen at shoppe i butikker.

Regeringen og støttepartier er enige om genåbning

Fra 1. marts åbner butikker og det er igen muligt at dyrke udendørs foreningsidræt og kulturaktiviteter med op til 25 deltagere.

Senest opdateret: onsdag 7. april 2021

Regeringen, SF, De Radikale og Enhedslisten er enige om en genåbning af samfundet.

Partierne er enige om, at fra 1. marts åbne for store dele af detailhandlen, udendørs kulturinstitutioner og dele af det udendørs idrætsliv. Samtidig flere elever vende tilbage til skolen og en mere normal hverdag.

I overensstemmelse med eksperternes anbefalinger vil genåbningen blive fulgt af en massiv testindsats med hyppig test af blandt andre lærere, de store elever og ansatte i detailhandlen.

Partierne er derudover enige om, at der skal ses på muligheden for, at efterskoler og højskoler med yderligere smitteforebyggende foranstaltninger kan åbnes i hele landet 15. marts 2021, hvis smitteudviklingen tillader det.

Butikker, kultur og idræt

Følgende er aftalt:

 • Udvalgsvarebutikker under 5.000 kvadratmeter (dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre) genåbnes med
  midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav.
 • Udvalgsvarebutikker på 5.000 kvadratmedet eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod
  tidsbestilling.
 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ
  test, der er højst 72 timer gammel.
 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter
  i organiseret regi.

Desuden er det aftalt, at  afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage i visser regioner.

Flere test skal bryde smittekæder

”Vi har nu taget et stort og vigtigt skridt mod en ansvarlig, kontrolleret og gradvis genåbning. Den hænger uløseligt sammen med en massiv testindsats, så vi kan fange og bryde nye smittekæder hurtigt”, siger justitsminister Nick Hækkerup.

“Jeg er glad for, at et flertal i Folketinget vil være med til at træffe de svære valg og fravalg, som er nødvendige for en ansvarlig genåbning af Danmark. Jeg er godt tilfreds med, at vi nu går i gang med at lave en strategi for den videre genåbning af Danmark på både kort og lang sigt, hvor alle partier i Folketinget vil blive inviteret til at deltage,” siger ministeren.

De nuværende coronarestriktioner udløber i denne uge, så lempelserne vil gælde fra 1. marts.

De tiltag og restriktioner, der ikke lempes, forlænges til og med 5. april 2021.

Partierne har desuden blandt andet aftalt, at sundhedsmyndighederne sikrer en koordineret og løbende udvikling og ibrugtagning af nye og bedre, herunder mere skånsomme, testmetoder, herunder spytprøver. Der iværksættes forsøg med spildevandsovervågning.

Se oversigt over hvad partierne er enige om.

Hvad synes du?

Hvad mener du om aftalen om genåbning af Danmark?

Din holdning er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

 

Først publiceret: onsdag 24. februar 2021
Artiklen er sidst opdateret onsdag 7. april 2021 kl. 14:37

Emner: