På onlinemødet 8. april er der oplæg fra Erik Stagsted, tidligere formand for Danske Ældreråd, og to kandidater til Seniorrådet i Aalborg, Keld Jørgensen og Annette Flak.

Vil du have indflydelse på ældrepolitik i Aalborg?

2021 er et valgår – både til kommune, region og seniorråd. Men hvor er seniorerne? Kom med til debatmøde om ældrepolitik i Aalborg. Du kan deltage hjemme fra din egen stue.

Senest opdateret: søndag 21. marts 2021

Hvad synes du om at være senior i Aalborg? Har du bud på, hvad der kan blive bedre?

Din stemme er afgørende, for i år er der valg til både kommune, region og seniorråd.

Derfor er det vigtigt, at politikken på ældreområdet kommer højt på dagsordenen – det vedrører vores hverdag som seniorer.

Så kom og vær med, når Faglige Seniorer Aalborg og Socialdemokratiet i Aalborg Vest inviterer til onlinedebat om vores ældrepolitik torsdag 8. april kl. 19.00.

Mødet er online, så du kan deltage fra din computer, tablet eller mobiltelefon hjemme i stuen.

Hør om ældreråd og mød 2 kandidater

Erik Stagsted er oplægsholder. Han er formand for Ældrerådet i Vesthimmerlands kommune og tidligere formand for det Danske Ældreråd. Erik vil fortælle overordnet om arbejdet i et ældreråd. Det, som man i Aalborg har valgt at kalde Seniorråd.

Udover Erik Stagsted vil du også møde 2 kandidater til Seniorrådet. Det er:

Keld Jørgensen, nuværende næstformand i lokalområde Vest. Han vil fortælle om arbejdet i lokalområdet og baggrunden for hans kandidatur til Seniorrådet.

Annette Flak opstiller for første gang til Seniorrådet. Hun vil fortælle mere om hendes visioner og baggrund for at stille op.

Efter oplæggene er der mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholder og kandidater.

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding til on-linemødet skal ske til senest 1. april. Tilmeld dig på mail, som du sender til: netteflak@gmail.com

Du modtager link til mødet på din mail 15 minutter før mødets start.

Mødet foregår på videoplatformen Teams.

Hvad er et ældreråd?

Der er ældreråd eller seniorråd i alle landets kommuner. Det er bestemt ved lov. Hver kommune bestemmer selv, om det skal hedde ældreråd eller seniorråd.

Ældrerådene vælges af kommunens ældre, der er fyldt 60 år. Der er valg hvert fjerde år - oftest i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget.

Ældreråd skal høres om kommunens ældrepolitik og kan selv tage emner op, som skal drøftes med kommunen.

Læs mere om ældreråd her.

 

Først publiceret: søndag 21. marts 2021
Artiklen er sidst opdateret søndag 21. marts 2021 kl. 22:31

Emner: