Fra 1. april er det ulovligt for private at være i besiddelse af en peberspray.

Fra påske er dette våben ulovligt at eje

Onsdag er sidste dag, hvor du lovligt kan aflevere peberspray. Indtil nu har politiet modtaget 1.117 dåser.

Senest opdateret: fredag 8. oktober 2021

Det er allerede ulovligt at bruge. Og fra skærtorsdag er det også ulovligt at eje.

Det er naturligvis det, nogle kalder ”Den lille mands våben”, pebersprayen.

Sidste frist for lovligt at skaffe sig af med spraydåsen er onsdag 31. marts. Peberspray skal afleveres til politiet.

Herefter vanker der en bøde, hvis du har peberspray liggende i din håndtaske eller handskerummet.

”Siden 1. februar 2021 har man haft mulighed for lovligt at aflevere peberspray, og på landsplan har vi indtil nu modtaget 1.117 peberspray. Man kan stadig nå at indlevere på et af politiets afleveringssteder, dog skal det gøres senest 31. marts 2021,” oplyser politiet.

Her kan du aflevere din peberspray.

Kun tilladt for få personer

Det er Folketinget, der har besluttet, at det igen skal være ulovligt for private at være i besiddelse af en peberspray efter at det som forsøg har været lovligt i en periode.

Fra 1. april er det kun udsatte personer med særligt behov, der kan få tilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende peberspray i eget hjem og på offentligt tilgængelige steder.

Fortsat muligt at aflevere

Hvis helt særlige omstændigheder gør det umuligt at aflevere peberspray senest 31. marts kan man dog stadig gøre det snarest muligt derefter.

Helt særlige omstændigheder kan for eksempel være alvorlig sygdom eller længerevarende ophold uden for Danmark, hvor andre ikke har kunnet indlevere pebersprayen.

Hvad mener du?

Hvad siger du til, at peberspray nu er forbudt at eje for private?

Din holdning er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

Bruges af politi og militær

Politiet har siden 1. januar 2008 haft peberspray som en fast del af deres udrustning,

Ifølge politiets retningslinjer må peberspray kun anvendes, hvis der er overhængende fare for angreb på en person eller på væsentlige institutioner, virksomheder eller anlæg, eller for at gennemføre en tjenestehandling, og politimanden skønner, at det er nødvendigt, forsvarligt og andre magtmidler end peberspray skønnes utilstrækkelige. Ofret skal desuden advares så vidt muligt.

Peberspray er ligeledes implementeret som magtmiddel i kriminalforsorgen samt visse dele af forsvaret.

Fra 1. februar 2021 trådte en ændring af våbenlovgivningens bestemmelser om peberspray i kraft. Ændringen betyder, at private skal have politiets tilladelse til at købe og have en peberspray.

Først publiceret: mandag 29. marts 2021
Artiklen er sidst opdateret fredag 8. oktober 2021 kl. 16:55