Kvinder dobbelt så bekymret under corona end mænd

Corona-krisen rammer kvinder dobbelt så hårdt som mænd, siger Trygfondens undersøgelse. 80 procent at de 18-29 årige mener, at det har været rigtigt at fokusere på at sikre de ældre først.

Senest opdateret: mandag 10. maj 2021

Danskernes tilfredshed med tilværelsen er faldet mærkbart under corona-pandemien.

Det viser en ny måling fra TrygFonden, der har fulgt befolkningens tillid og tryghed under coronakrisen.

“At mange har fået det sværere under pandemien, er ikke en nyhed. Men det springer i øjnene, at krisen ser ud til at have ramt især kvinderne hårdt. Kvindernes trivsel er gået dobbelt så meget tilbage som mændenes, og vores undersøgelse tyder på, at den begrænsede sociale kontakt i høj grad er en del af årsagen,” fortæller Anders Hede, forskningschef i TrygFonden.

Markant påvirkning nu

TrygFonden har undersøgt danskernes tryghed gennem de sidste 20 år og har netop gennemført den fjerde større undersøgelse, siden corona-epidemien begyndte. Den nye måling viser, at pandemien påvirker befolkningen markant, og at der er sket et stort dyk i danskernes livstilfredshed siden sommeren 2019.

Den begrænsede sociale kontakt er i høj grad en del af årsagen til kvindernes mistrivsel

Anders Hede, forskningschef i TrygFonden

 

Bekymrer sig for familien

“Foruden sociale afsavn peger en del af forklaringen på, at kvinder generelt er mere bekymrede for corona end mænd. Kvinder bærer især mere bekymring for at andre i familien skal blive ramt. Kvinder har også selv en større frygt for sygdommen end mændene, idet 70 pct. af kvinderne er nervøse for at blive smittede mod 55 pct. af mændene.”

Udover kvinderne er det især de unge, der har oplevet faldende trivsel.

Tilbagegangen er allermest udtalt blandt de studerende 18-29-årige – faktisk tre gange større end for hele voksenbefolkningen.

80 pct. af de unge bakker op om prioriteringen af at beskytte den ældre del af befolkningen

Anders Hede, forskningschef i TrygFonden

“Blandt de unge op til 25 år mener lidt over halvdelen, at de unges trivsel er blevet underprioriteret i corona-tiden. Men mens knap hver sjette klager over ikke at kunne gå til fodboldkamp eller ud i nattelivet, mener lidt mere end hver tredje, at samfundet ikke har taget behørigt hensyn til deres uddannelsesmuligheder. At de unge skulle gå mere op i fest end uddannelse, kan altså ikke understøttes med denne måling,” siger Anders Hede.

Stor offervilje

“Tværtimod kan vi finde meget selvdisciplin og offervilje blandt de unge, og hele 80 pct. af de unge bakker op om prioriteringen af at beskytte den ældre del af befolkningen. Generelt er der fortsat stor opbakning til den danske corona-håndtering, og langt de fleste har også fulgt myndighedernes anbefalinger om at holde afstand”.

“Dog melder knap hver femte, at de ikke tror, at de kan blive ved med at overholde restriktionerne ret meget længere, så de er nok særligt glade for, at samfundet nu åbner endnu mere op,” lyder det fra Anders Hede.

Særligt hovedstaden ramt

En sammenligning mellem trivslen i de fem regioner viser, at sjællænderne og midtjyderne er mindre ramt på trivslen end deres landsfæller i de øvrige regioner. Særligt i Hovedstadsregionen og til dels i Syddanmark er det gået tilbage på trivselskontoen.

Spørgsmål: Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden? Kilde: ”Tillid og trivsel i CoronaDanmark”, marts 2021 og Tryghedsmåling 2019-20

Først publiceret: lørdag 8. maj 2021
Artiklen er sidst opdateret mandag 10. maj 2021 kl. 16:32