Kvinde mundbind

Er du fyldt 60 år, kan du stille op til og stemme til valget til ældre- eller seniorrådet. De fleste kommuner har valg til efteråret 2021.

Hvad er et ældreråd? Bliv klogere her

Der er valg til ældreråd i mange kommuner i efteråret 2021. Men hvad laver et ældreråd?

Senest opdateret: mandag 17. maj 2021

I efteråret 2021 afholdes der valg til ældrerådet i langt de fleste af landets kommuner. Alle kommuner har et ældreråd. I nogle af kommunerne har man valgt at kalde det er seniorråd, men opgaverne er præcis de samme.

Ældrerådene vælges af kommunens borgere, der fyldt 60 år. Er man fyldt 60 år, kan man stille op til valget. Valgene gælder for 4 år ad gangen.

Men hvad er et ældreråd egentlig?

Hvad er et ældreråd?

Ældrerådet skal i dialog med byrådet skabe de bedste rammer for det samlede ældreområde i kommunen.

Et ældreråd er ofte i kontakt med mange forskellige dele af kommunen; både med politikerne og de ansatte. Ældrerådet har også mange kontakter til foreninger og privatpersoner på ældreområdet, og det fungerer ofte som talerør for disse grupper og som bindeled mellem interessenterne og kommunen.

Mange ældreråd mødes med de ansvarlige fagudvalg flere gange årligt, og der er således god mulighed for at gå i dialog og sætte fokus på ældrepolitiske spørgsmål i den enkelte kommune.

Opgaven er mere end ældreplejen

Ældrerådet beskæftiger sig med ældrepleje, men ikke kun det. Rådet har fokus på den samlede ældrepolitiske palet. Nogle eksempler:

  • Kulturtilbud
  • Hjemmehjælp
  • Sundhedsfremme
  • Boliger
  • Kollektiv trafik
  • Plejehjemspladser
  • Nye affaldssystemer

Arbejdet i ældrerådet

Ældrerådet har en lovmæssig ret til at skulle høres i alle forhold der vedrører de ældre. Det er byrådet, der skal sikre, at ældrerådet inddrages i disse beslutninger.

Nogle ældreråd oplever, at høringsopgaven er koncentreret omkring nye kvalitetsstandarder og det årlige budget. Andre ældreråd inddrages mere bredt i de kommunale opgaver i den ånd, som lovgivningen beskriver.

Som udgangspunkt er det rådet selv der via en forretningsorden sætter struktur og rammer for arbejdet. Ældrerådet kan også nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper der bl.a. følger arbejdet i de enkelte udvalg i byrådet, laver særlige aktiviteter for rådet og planlægger af ældrerådsvalget.

Ældrerådet behandler ikke personsager og personalesager, men har fokus på den generelle udvikling.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!

Hvordan foregår valget til ældreråd og seniorråd?

Er du fyldt 60 år, kan du stemme til ældrerådet i den kommune, hvor du bor. Du får automatisk et stemmekort tilsendt, når der er valg til ældreråd eller seniorråd i din kommune.

I de fleste kommuner foregår valget samtidigt med valg til byrådet, men i nogle kommuner foregår det på en anden dato. I de fleste kommuner foregår valget ved fremmøde, som vi kender det fra kommunal- og folketingsvalg, men i en del kommuner foregår valget ved digital afstemning eller brevstemmer.

Har du lyst til at stille op til ældrerådet i din kommune?

Hvis du har lyst til at stille op til ældrerådet eller seniorrådet i din kommune, kan du kontakte os. Vi hjælper med rådgivning af dig og din lokale seniorklub om valget.

Her kan du indsende dine oplysninger og dine mærkesager, hvis du er medlem af Faglige Seniorer og stiller op til valget til ældreråd eller seniorråd

Du er også velkommen til at kontakte din lokale sektionsformand for mere information om det lokale arbejde

Læs mere

Lovgrundlaget: Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område: §30-33.

Valg 2021

De fleste kommuner har valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde holdes valget samtidig med kommunalvalget den 16. november. I en række kommuner, hvor der fx ikke er fremmødevalg med digitalt valg eller ved brevstemmer, foregår valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020, i andre i 2022.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Først publiceret: mandag 17. maj 2021
Artiklen er sidst opdateret mandag 17. maj 2021 kl. 10:27