Lissi Gyldendahl Frederikssund ældreråd

”Ældrerådet i Frederikssund har et godt samarbejde med politikerne og forvaltning med jævnlige møder”, siger Lissi Gyldendahl, formand for Frederikssund ældreråd.

Sådan er det at sidde i Frederikssund ældreråd

Frederikssund ældreråd fungerer godt, men skulle gennem en turbulent start.

Senest opdateret: torsdag 3. juni 2021

Hvordan er det at sidde i ældrerådet? Det spørgsmål har vi stillet til en række medlemmer af Faglige Seniorer, der i perioden 2017-21 sidder eller har siddet i et ældreråd eller seniorråd.

Her svarer Lissi Gyldendahl, formand for Frederikssund ældreråd.

Lytter kommunen til ældrerådet? I Frederikssund er svaret ja

Lissi Gyldendahl svarer med et klart ”ja” på spørgsmålet om, hvorvidt kommunen lytter til ældrerådet.

”Ældrerådet i Frederikssund har et godt samarbejde med politikerne og forvaltning med jævnlige møder. Vi bliver inddraget i alle politikker, der har med ældre at gøre, og de tager godt imod gode forslag til indsatser på ældreområdet. Vi ser også, at der lyttes til vores høringssvar, som vi gør meget ud af”, siger Lissi Gyldendahl.

På landsplan svarer 4 ud af 8 medlemmer af Faglige Seniorer og medlem af et ældreråd eller seniorråd ”Ja” til spørgsmålet, om kommunen lytter til ældrerådet.
2 svarer med et ”måske”, mens 2 svarer klart ”nej”.

Efter turbulent begyndelse kom det gode samarbejde

Ældreråd og seniorråd er lige så forskellige som kommunerne, og det er medlemmernes oplevelser af arbejdet i rådene også. Fælles for de 8 svar fra medlemmer fra det meste af landet er, at arbejdet er spændende, inspirerende og engagerende – og til tider tidskrævende. Og at det er afgørende, hvordan man etablerer et samarbejde i rådet og med kommunen.

”Efter et turbulent første år, hvor ’de gamle og nye medlemmer’ havde forskellig opfattelse af, hvordan et ældreråd skal arbejde med hvilke opgaver, forlod formand, næstformand og kasserer ældrerådet. Siden har vi haft et godt samarbejde, også med politikere og forvaltning”, fortæller Lissi Gyldendahl.

Godt og skidt for seniorer i kommunerne

Hvor gør den enkelte kommune noget godt for seniorerne? Og hvad gør den ikke godt?

Hvad gør kommunen godt for seniorerne?

• Gode plejehjem
• Gode fritidsmuligheder for seniorer

Hvad gør kommunen ikke godt for seniorerne?

• Ikke god nok bemanding på plejehjemmene aften og nat
• Ikke god nok demensindsats og langsom afklaring af type af demensen
• Ikke god indsats ved overgang fra sygehus til kommune

Mærkesager

Overvejer du at stille op til valget til ældrerådet eller seniorrådet i din kommune? Du kan måske starte med at spørge dig selv, hvad du gerne vil arbejde for. Her er nogle Lissi Gyldendahls mærkesager:

• Flere ressourcer til ældreplejen
• Bedre demensindsats
• Flere og bedre boliger til ældre

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!

Valg til ældreråd og seniorråd 2021 (og 2020, 2022 eller 2023)

De fleste kommuner afholdt valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde blev valget afholdt samtidig med kommunalvalget den 16. november.

I en række kommuner, hvor der for eksempel ikke var fremmødevalg, foregik valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020. I en række andre kommuner afholdes valg til ældreråd eller seniorråd i 2022 eller 2023.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Se kandidater fra Faglige Seniorer HER

Først publiceret: søndag 30. maj 2021
Artiklen er sidst opdateret torsdag 3. juni 2021 kl. 11:11

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og