Dorit Dahl, Bornholms ældreråd

”Der udarbejdes en masse høringssvar og kommentarer, som bliver fremsendt, men det er svært at få øje på vores svar i afgørelserne”, siger Dorit Dahl, medlem af Bornholms ældreråd.

Hvordan er det at sidde i ældrerådet på Bornholm?

Lytter kommunen til ældrerådet? Tjah, måske, siger et medlem af ældrerådet på Bornholm.

Senest opdateret: torsdag 3. juni 2021

Hvordan er det at sidde i ældrerådet? Det spørgsmål har vi stillet til en række medlemmer af Faglige Seniorer, der i perioden 2017-21 sidder eller har siddet i et ældreråd eller seniorråd.

Her svarer Dorit Dahl, medlem af Bornholms ældreråd.

Lytter kommunen til ældrerådet? Svaret er tjah, måske

Dorit Dahl svarer med et ”Tjah, måske” på spørgsmålet om, hvorvidt kommunen lytter til ældrerådet.

”Der udarbejdes en masse høringssvar og kommentarer, som bliver fremsendt, men det er svært at få øje på vores svar i afgørelserne. Så ja, måske lytter de, men gør måske som de plejer eller har tænkt på forhånd”, siger Dorit Dahl.

På landsplan svarer 4 ud af 8 medlemmer af Faglige Seniorer og medlem af et ældreråd eller seniorråd ”Ja” til spørgsmålet, om kommunen lytter til ældrerådet.
2 svarer med et ”måske”, mens 2 svarer klart ”nej”.

Giver indsigt, men debat savnes

Ældreråd og seniorråd er lige så forskellige som kommunerne, og det er medlemmernes oplevelser af arbejdet i rådene også. Fælles for de 8 svar fra medlemmer fra det meste af landet er, at arbejdet er spændende, inspirerende og engagerende – og til tider tidskrævende. Og at det er afgørende, hvordan man etablerer et samarbejde i rådet og med kommunen.

”Arbejdet i ældrerådet giver indsigt og orientering om mange ting, som man ellers ikke får. På udvalgsmøder og ældrerådsmøder arbejdes der målrettet på høringssvar og udtalelser med videre. Men jeg savner mere direkte kontakt til kommunens politikere og ansatte – for debat om tingene”, siger Dorit Dahl.

Godt og skidt for seniorer i kommunerne

Hvor gør den enkelte kommune noget godt for seniorerne? Og hvad gør den ikke godt?

Hvad gør kommunen godt for seniorerne?

• Bekæmper ensomhed

Hvad gør kommunen ikke godt for seniorerne?

• For stram tidsplan i hjemmeplejen
• For få pædagoger ansat på plejecentrene
• Manglende smidighed på personalesiden på plejecentrene

Mærkesager

Overvejer du at stille op til valget til ældrerådet eller seniorrådet i din kommune? Du kan måske starte med at spørge dig selv, hvad du gerne vil arbejde for. Her er Dorit Dahls mærkesager:

• At få klippekortsordningen udbredt
• At højne rengøringsniveauet i hjemmeplejen
• At bekæmpe ensomhed.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!

Valg 2021

De fleste kommuner har valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde holdes valget samtidig med kommunalvalget den 16. november. I en række kommuner, hvor der fx ikke er fremmødevalg med digitalt valg eller ved brevstemmer, foregår valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020, i andre i 2022.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Først publiceret: mandag 31. maj 2021
Artiklen er sidst opdateret torsdag 3. juni 2021 kl. 10:33