Erik Jensen Mariagerfjord seniorråd

”Jeg oplever arbejdet i seniorrådet som et spændende og inspirerende arbejde”, siger Erik Jensen, Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.

Kommunen lytter meget til seniorrådet i Mariagerfjord

Det er et spændende og inspirerende arbejde at sidde i seniorrådet i Mariagerfjord Kommune, siger et medlem af rådet.

Senest opdateret: mandag 16. august 2021

Hvordan er det at sidde i seniorrådet? Det spørgsmål har vi stillet til en række medlemmer af Faglige Seniorer, der i perioden 2017-21 sidder eller har siddet i et ældreråd eller seniorråd.

Her svarer Erik Jensen, der sidder i seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.

Kommunen lytter meget til seniorrådet

”Ja. Kommunen lytter meget til seniorrådet, både når seniorrådet selv tager sager op og i sager, som kommer fra kommunen. Vi har et godt og positivt samarbejde både med administrationen og politikerne”, siger Erik Jensen på spørgsmålet om, hvorvidt kommunen lytter til ældrerådet i Mariagerfjord Kommune.

På landsplan svarer 4 ud af 8 medlemmer af Faglige Seniorer og medlem af et ældreråd eller seniorråd ”Ja” til spørgsmålet, om kommunen lytter til ældrerådet.
2 svarer med et ”måske”, mens 2 svarer klart ”nej”.

Spændende og inspirerende arbejde i seniorrådet

Ældreråd og seniorråd er lige så forskellige som kommunerne, og det er medlemmernes oplevelser af arbejdet i rådene også. Fælles for de 8 svar fra medlemmer fra det meste af landet er, at arbejdet er spændende, inspirerende og engagerende – og til tider tidskrævende. Og at det er afgørende, hvordan man etablerer et samarbejde i rådet og med kommunen.

”Jeg oplever arbejdet i seniorrådet som et spændende og inspirerende arbejde, som giver én et godt indblik i, hvad der rører sig på ældreområdet i kommunen. Ikke mindst er det et sted at være med til at præge ældrepolitikken i kommunen”, siger Erik Jensen.

Godt og skidt for seniorer i kommunerne

Hvor gør den enkelte kommune noget godt for seniorerne? Og hvad gør den ikke godt?

Hvad gør kommunen godt for seniorerne?

• Kommunen har meget fokus på ensomhed blandt ældre
• Der er stor fokus på demens-området
• Generelt stort fokus på hele plejesektoren

Hvad gør kommunen ikke godt for seniorerne?

• Kommunens størrelse med mange mindre bysamfund gør, at det er svært af opretholde ordentlige, offentlige busforbindelser

Mærkesager

Overvejer du at stille op til valget til ældrerådet eller seniorrådet i din kommune? Du kan måske starte med at spørge dig selv, hvad du gerne vil arbejde for. Her er Erik Jensens mærkesager:

• Sundhedsområdet, herunder kvalitetsstandarder, sundhedsaftaler og genoptræningsmuligheder
• Ældreplejen
• Fokus på modtagelsen af ældre, der hjemsendes fra hospitalet
• Beboere og pårørendes samarbejde med ledelsen på plejehjemmene
• Tilsyn med den mad, der leveres til hjemmeboende ældre, og mad, der tilberedes på plejehjemmene
• Transportmuligheder. Ældres muligheder for offentlig transport til og fra lægebesøg hospitalsundersøgelser, besøg hos pårørende på plejehjem mm.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!

Valg 2021

De fleste kommuner har valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde holdes valget samtidig med kommunalvalget den 16. november. I en række kommuner, hvor der fx ikke er fremmødevalg med digitalt valg eller ved brevstemmer, foregår valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020, i andre i 2022.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Se kandidater fra Faglige Seniorer HER

Først publiceret: mandag 31. maj 2021
Artiklen er sidst opdateret mandag 16. august 2021 kl. 09:17