Bjarne Christiansen Hjørring ældreråd

”Arbejdet i ældrerådet er spændende og har mange opgaver”, siger Bjarne Christiansen, ældrerådet i Hjørring.

Kommunen lytter til ældrerådet i Hjørring

Der er forskel på kommunerne, men i Hjørring Kommune oplever medlem af ældrerådet, at kommunen lytter til rådet.

Senest opdateret: mandag 7. juni 2021

Hvordan er det at sidde i ældrerådet? Det spørgsmål har vi stillet til en række medlemmer af Faglige Seniorer, der i perioden 2017-21 sidder eller har siddet i et ældreråd eller seniorråd.

Her svarer Bjarne Christiansen, der sidder i ældrerådet i Hjørring Kommune.

Kommunen lytter til ældrerådet i Hjørring

”Kommunen har lyttet til os vedrørende klippekortsordningen og ensomhed, og jeg er blevet udnævnt til at deltage i bygherreudvalget til det nye plejecenter i Sindal, Vendelbocentret. Byggeriet starter i november. Så det bliver et JA”, svarer Bjarne Christiansen på spørgsmålet om, hvorvidt kommunen lytter til ældrerådet i Hjørring.

På landsplan svarer 4 ud af 8 medlemmer af Faglige Seniorer og medlem af et ældreråd eller seniorråd ”Ja” til spørgsmålet, om kommunen lytter til ældrerådet.
2 svarer med et ”måske”, mens 2 svarer klart ”nej”.

Spændende arbejde og mange opgaver i ældrerådet

Ældreråd og seniorråd er lige så forskellige som kommunerne, og det er medlemmernes oplevelser af arbejdet i rådene også. Fælles for de 8 svar fra medlemmer fra det meste af landet er, at arbejdet er spædende, inspirerende og engagerende – og til tider tidskrævende. Og at det er afgørende, hvordan man etablerer et samarbejde i rådet og med kommunen.

”Arbejdet i ældrerådet er spændende og har mange opgaver. Vi vil sammen med politikere og embedsmænd arbejde for de bedste forhold for de +60-årige. Jeg har desuden været inviteret ud og fortælle om rådets virke forskellige steder i Hjørring Kommune”, fortæller Bjarne Christiansen.

Godt og skidt for seniorer i kommunerne

Hvor gør den enkelte kommune noget godt for seniorerne? Og hvad gør den ikke godt?

Hvad gør kommunen godt for seniorerne?

  • Kommunen har nu besluttet at bruge 3 millioner kroner, som skal bruges til klippekortsordningen
  • Vi har også behandlet tilsynsrapporter fra alle ældrecentre, hjemmeplejen og madordningen. Hjørring kommunes rapporter ser generelt meget flotte ud. Det er dejligt
  • For at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, har kommunen bevilget 1,377 millioner kroner.
  • Vi har mindst et årligt møde med Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget i kommune.

Hvad gør kommunen ikke godt for seniorerne?

  • Der er besparelser, som forringer kvaliteten i ældres liv
  • Det, der beskrives i værdighedspolitikken, bliver ikke altid efterlevet
  • Vi håber selvfølgelig altid, at politikerne lytter til vores beslutninger – det gør de ikke altid

Mærkesager

Overvejer du at stille op til valget til ældrerådet eller seniorrådet i din kommune? Du kan måske starte med at spørge dig selv, hvad du gerne vil arbejde for. Her er Bjarne Christiansens mærkesager:

  • Genoptagning af beslutningen om klippekortsordningen
  • Pengene, der er afsat til ældre, skal følge dem. Det gælder for eksempel værdighedsmilliarden 2016 – 2019
  • Lovgivningen for ventelisterne til ældrecentrene skal overholdes

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!

Valg til ældreråd og seniorråd 2021 (og 2020, 2022 eller 2023)

De fleste kommuner afholdt valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde blev valget afholdt samtidig med kommunalvalget den 16. november.

I en række kommuner, hvor der for eksempel ikke var fremmødevalg, foregik valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020. I en række andre kommuner afholdes valg til ældreråd eller seniorråd i 2022 eller 2023.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Se kandidater fra Faglige Seniorer HER

Først publiceret: fredag 4. juni 2021
Artiklen er sidst opdateret mandag 7. juni 2021 kl. 12:02

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og