Per Nilsson seniorrådet i Glostrup

”Kommunalbestyrelsen lyttede efter vores meninger, og vi blev nævnt til møderne”, siger Per Nilsson, der har siddet i seniorrådet i Glostrup i en del af perioden.

Kommunen lytter til seniorrådet i Glostrup

Seniorrådet i Glostrup Kommune fungerer godt, men der er stadig behov for at arbejde for bedre forhold for de ældre.

Senest opdateret: mandag 7. juni 2021

Hvordan er det at sidde i seniorrådet? Det spørgsmål har vi stillet til en række medlemmer af Faglige Seniorer, der i perioden 2017-21 sidder eller har siddet i et ældreråd eller seniorråd.

Her svarer Per Nilsson, der i en del af perioden har siddet i Glostrup seniorråd.

Kommunen lytter til seniorrådet

”Kommunalbestyrelsen lyttede efter vores meninger, og vi blev nævnt til møderne”, siger Per Nilsson, der har siddet i seniorrådet i Glostrup Kommune i en periode, men er trådt ud på grund af flytning til en anden kommune, hvor han overvejer at stille op.

På landsplan svarer 4 ud af 8 medlemmer af Faglige Seniorer og medlem af et ældreråd eller seniorråd ”Ja” til spørgsmålet, om kommunen lytter til ældrerådet.
2 svarer med et ”måske”, mens 2 svarer klart ”nej”.

God stemning og gode debatter i seniorrådet

Ældreråd og seniorråd er lige så forskellige som kommunerne, og det er medlemmernes oplevelser af arbejdet i rådene også. Fælles for de 8 svar fra medlemmer fra det meste af landet er, at arbejdet er spændende, inspirerende og engagerende – og til tider tidskrævende. Og at det er afgørende, hvordan man etablerer et samarbejde i rådet og med kommunen.

”Jeg oplevede en god stemning og gode debatter. Vi havde en god lokal indflydelse på de ældres liv, både for dem der havde et aktivt ældreliv og for de ældre, der havde behov for hjælp”, siger Per Nilsson.

Godt og skidt for seniorer i kommunerne

Hvor gør den enkelte kommune noget godt for seniorerne? Og hvad gør den ikke godt?

Hvad gør kommunen godt for seniorerne?

  • Ældrecenter

Hvad gør kommunen ikke godt for seniorerne?

  • Hjemtagning af ældre fra hospitalerne kunne være meget bedre
  • Der er mangel på ældreboliger

Mærkesager

Overvejer du at stille op til valget til ældrerådet eller seniorrådet i din kommune? Du kan måske starte med at spørge dig selv, hvad du gerne vil arbejde for. Her er Per Nilssons mærkesager:

  • Busbetjening
  • Hjælp til pårørende
  • Bedre hjemmehjælp

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!

Valg 2021

De fleste kommuner har valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde holdes valget samtidig med kommunalvalget den 16. november. I en række kommuner, hvor der fx ikke er fremmødevalg med digitalt valg eller ved brevstemmer, foregår valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020, i andre i 2022.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Se kandidater fra Faglige Seniorer HER

Først publiceret: fredag 4. juni 2021
Artiklen er sidst opdateret mandag 7. juni 2021 kl. 08:50