Leif Caroe Holstebro ældreråd

”Jeg har været næstformand, formand og menigt medlem. Det har været op ad bakke i hele perioden”, siger Leif Caroe, Holstebro ældreråd.

Kommunen har ikke været en medspiller for Holstebro ældreråd

Arbejdet i ældrerådet i Holstebro har været meget op ad bakke, mener et medlem gennem snart 8 år.

Senest opdateret: tirsdag 8. juni 2021

Hvordan er det at sidde i ældrerådet? Det spørgsmål har vi stillet til en række medlemmer af Faglige Seniorer, der i perioden 2017-21 sidder eller har siddet i et ældreråd eller seniorråd.

Her svarer Leif Caroe, der sidder i ældrerådet i Holstebro Kommune på 8. år.

Ældrerådet holder gryden i kog

”Ja, de lytter, og grundet at vi altid ønsker et svar, holder vi gryden i kog, til problemerne er drøftet”, siger Leif Caroe.

På landsplan svarer 4 ud af 8 medlemmer af Faglige Seniorer og medlem af et ældreråd eller seniorråd ”Ja” til spørgsmålet, om kommunen lytter til ældrerådet.
2 svarer med et ”måske”, mens 2 svarer klart ”nej”.

Op ad bakke gennem 8 år

Ældreråd og seniorråd er lige så forskellige som kommunerne, og det er medlemmernes oplevelser af arbejdet i rådene også. Fælles for de 8 svar fra medlemmer fra det meste af landet er, at arbejdet er spændende, inspirerende og engagerende – og til tider tidskrævende. Og at det er afgørende, hvordan man etablerer et samarbejde i rådet og med kommunen.

”Jeg har ved udgangen af året været medlem af ældrerådet i Holstebro i 8 år. Jeg har været næstformand, formand og menigt medlem. Det har været op ad bakke i hele perioden. Kommunen har ikke været medspiller. Tværtimod. Det kunne vi ikke bruge til noget, så vi besluttede os for, at der skulle skabes muligheder for de ældre”, siger Leif Caroe om sine oplevelser i ældrerådet.

Godt og skidt for seniorer i kommunerne

Adspurgt, hvad Holstebro Kommune gør godt eller ikke så godt for seniorerne, kan Leif Caroe kun nævne et eksempel på områder, hvor kommunen gør det godt nok:

  • Plejehjemmene i kommunen drives på et højt niveau

Hvad gør kommunen ikke godt nok for seniorerne:

  • ”I al den tid, jeg har været i ældrerådet, har der altid været underbudgetteret, og det bliver værre og værre”.
  • Der er ikke givet tillægsbevilling til overskridelsen i 2020, så den overføres til 2021, hvor Social- og Sundhedsudvalget ultimo marts vurderede, at der på ældreområdet vil blive et underskud på godt 50 millioner kroner i 2021
  • Der er på Social- og Sundhedsudvalgets budget et beløb på kr. 20 millioner kroner, som der endnu ikke er sat konti på

Mærkesager

Overvejer du at stille op til valget til ældrerådet eller seniorrådet i din kommune? Du kan måske starte med at spørge dig selv, hvad du gerne vil arbejde for. Her er Leif Caroes mærkesager:

  • ”Det første projekt var at få indført et pensionistkort, så alle over 65 år og alle førtidspensionister kunne erhverve sig et årskort til kr. 365, der dækker samtlige busser i Holstebro kommune. Skal man uden for kommunen, skal man kun betale strækningen fra kommunegrænsen til byen i den tilstødende kommune. I øjeblikket er vi tæt på en aftale, så togforbindelse mellem Holstebro-Bur-Vemb-Ulfborg også bliver omfattet af pensionistkortet”.
  • ”Vi har fået gennemført lokalaftaler med Lemvig og Struer kommuner, så ved anvendelse af Flextur er betalingen kun 4 kroner pr. km. Lokalaftalen med Ringkøbing/Skjern er aftalt til 7 kroner pr. km. Desværre har vi endnu ikke kunnet få en aftale med Herning kommune, hvilket betyder, at en tur til Gødstrup Sygehus, når det engang åbner, vil koste 14 kroner pr.km.”.
  • ”Vi har gennem perioden fået lært kommunens udvalg, at behandles der spørgsmål, der vedrører de ældre, skal det til høring i ældrerådet”.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!

Valg 2021

De fleste kommuner har valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde holdes valget samtidig med kommunalvalget den 16. november. I en række kommuner, hvor der fx ikke er fremmødevalg med digitalt valg eller ved brevstemmer, foregår valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020, i andre i 2022.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Først publiceret: lørdag 5. juni 2021
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 8. juni 2021 kl. 08:45