Forberedelse til ældrerådsvalg

Der er stor spredning landet over, når det gælder fristen for at tilmelde sig som kandidat til valg til ældreråd og seniorråd.

Forberedelserne til ældrerådsvalg er i gang

I flere kommuner er arbejdet med at forberede valg til ældreråd og seniorråd allerede i gang. Der er dog store forskelle mellem kommunerne.

Senest opdateret: tirsdag 8. juni 2021

I en række kommuner er ældreråd og seniorråd i fuld gang med at gøre opmærksom på og forberede valget til rådene, der afholdes i mange kommuner den 16. november i forbindelse med kommunalvalget.

Faglige Seniorer har viden om, at der er stor spredning, når det gælder fristen for at tilmelde sig som kandidat til valget. I Jylland og på Fyn havde 1 kommune frist i maj og 1 i juni, mens 6 kommuner har frist i august, 8 kommuner i september og 2 i oktober.

En lang række kommuner har endnu ikke fastlagt tilmeldingsfristen.

Danske Ældreråd beskriver i en nyhed på sin hjemmeside, hvordan det forberedende arbejde til valget er i gang. Artiklen viser også, at der er store forskelle på, hvordan kommunerne griber opgaven an.

Randers Kommune ønsker større spredning og forlænger frist

I Randers Kommune har ældrerådet kørt en kandidat-kampagne forud for den oprindelige frist for tilmelding af kandidater den 23. maj 2021. Kampagnen sætter fokus på ældrerådets arbejdsopgaver og resultater og løber blandt andet i pressen og på Facebook.

”10 ud af 11 medlemmer i det nuværende ældreråd er bosat i et Randers-postnummer. Håbet er, at få flere kandidater fra kommunens landdistrikter til at melde sig, så rådet får en mere repræsentativ sammensætning”, fortæller ældrerådets formand, Per Boysen, til Danske Ældreråds hjemmeside.

Læs også: Flere fra oplandet skal i Ældrerådet, Din Avis Randers, 27.04.21

I Randers Kommune var der ved fristen for tilmelding af kandidater til ældrerådsvalget indkommet 15 kandidater, men kommunen ser gerne flere kandidater:

”Vi har drøftet at forlænge fristen for at give mere tid til, at flere kandidater kan melde sig. Det har intet med smitteniveauet i kommunen at gøre, det er udelukkende et ønske om få flere kandidater”, siger Ulla Marcus, chefjurist i Randers Kommune, til Faglige Seniorer.

Randers Kommune har forlænget fristen for anmeldelse af kandidater til den 15. august 2021.

Århus: tidlig deadline af hensyn til tryk af magasin

I Aarhus Kommune er der deadline for opstilling af kandidater til ældrerådsvalget allerede mandag den 7. juni 2021:

”Vi har aftalt denne frist med ældrerådet. Det skyldes, at kandidaterne skal med i trykt magasin, der snart har deadline, så det kan komme ud lige efter sommerferien.
Det kan måske blive en udfordring, at en kandidat skal have underskrifter fra 10 stillere, men det er ikke noget, der har været nævnt som et problem endnu”, siger Jacob Søgaard Clausen, der er konsulent i ledelsessekretariatet i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

”I dag, den 1. juni, er der et sogn, nemlig Gellerup, der er lukket ned, men ellers er kommunen åben. Der er også fuld aktivitet på plejehjem og centre igen”, siger Jacob Søgaard Clausen.

Middelfart: Indflydelse på frikommuneforsøget skal trække kandidater

Middelfart Kommune er med i frikommuneforsøget, og her er man gået i gang med at tiltrække kandidater.

”Som medlem af ældrerådet er der særlig mulighed for indflydelse på ældreområdet i netop den kommende valgperiode, hvor velfærdsaftalen giver rum til at tænke ud af boksen og tage udgangspunkt i lokale ønsker og behov. Ældrerådet vil også blive inddraget i det velfærdspanel, som skal rådgive politikere, ledere og medarbejdere i arbejdet med Velfærdsaftalen”, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen i en pressemeddelelse.

”Ældreråd og kommune har en fælles interesse i at få et råd, der er sammensat med folk med mange forskellige baggrunde og kompetencer, og som hermed kan blive en stærk rådgiver for kommunen og talerør for kommunens ældre borgere”, siger Flemming Enevoldsen, formand for Ældrerådet, til Danske Ældreråd.

Læs også: Få indflydelse på frikommuneforsøget: Ældrerådet søger kandidater til en særlig valgperiode, Melfar Posten, 01.05.21

Borgermøder om valg på Lolland

I Lolland Kommune koncentrerer Ældrerådet sig lige nu om at planlægge selve valget.

”Ældrerådet skal stå for alt det arbejde, der er til ældrerådsvalget, som afholdes som fremmødevalg. Vi skal udfærdige annonce om to kommende borgermøder, lave folder til uddeling, gennemføre borgermøderne, layoute stemmesedlen og meget mere”, fortæller May-Brit Horst, formand for Ældrerådet i Lolland Kommune, til Danske Ældreråd.

De to borgermøder afholdes i august to steder i kommunen og på forskellige tidspunkter.

”På borgermøderne og i annoncerne vil vi opfordre til, at man melder sig som kandidat”, siger May-Brit Horst.

Læs mere
Fuld gang i forberedelserne til ældrerådsvalg, Danske Ældreråd, 31.05.21

Danske Ældreråd repræsenterer alle landets 98 folkevalgte ældreråd og seniorråd.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!

Valg 2021

De fleste kommuner har valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde holdes valget samtidig med kommunalvalget den 16. november. I en række kommuner, hvor der fx ikke er fremmødevalg med digitalt valg eller ved brevstemmer, foregår valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020, i andre i 2022.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Se kandidater fra Faglige Seniorer HER

Først publiceret: tirsdag 8. juni 2021
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 8. juni 2021 kl. 10:26