Hermand Pedersen Roskilde ældreråd

”Min base, den tværfaglige kommunegruppe Roskilde/Lejre, har haft stor betydning for mit arbejde i ældrerådet”, siger Hermand Pedersen.

I Roskilde er kommunen lydhør over for ældrerådet

Det gode bagland i Faglige Seniorer har været stor støtte for et medlem af ældrerådet i Roskilde.

Senest opdateret: torsdag 10. juni 2021

Hvordan er det at sidde i ældrerådet? Det spørgsmål har vi stillet til en række medlemmer af Faglige Seniorer, der i perioden 2017-21 sidder eller har siddet i et ældreråd eller seniorråd.

Her svarer Hermand Pedersen, ældrerådet i Roskilde Kommune.

Kommunen er positiv og lydhør

”Kommunen er positiv og lydhør overfor ældrerådets virke”, siger Hermand Pedersen og tilføjer:

”Ældrerådet udarbejder kontinuerligt høringssvar til forvaltningsområderne, der har med 60+ området at gøre. De bliver læst, og ofte er vores indsats synlig i resultatet af forhandlingerne. Vi møder fysisk de politiske udvalg 2 gange årligt, hvor vi søger at bidrage med forslag, der højner ældres livsvilkår i kommunen”.

På landsplan svarer 4 ud af 8 medlemmer af Faglige Seniorer og medlem af et ældreråd eller seniorråd ”Ja” til spørgsmålet, om kommunen lytter til ældrerådet.
2 svarer med et ”måske”, mens 2 svarer klart ”nej”.

Har støttet sig til baglandet

Ældreråd og seniorråd er lige så forskellige som kommunerne, og det er medlemmernes oplevelser af arbejdet i rådene også. Fælles for de 8 svar fra medlemmer fra det meste af landet er, at arbejdet er spændende, inspirerende og engagerende – og til tider tidskrævende. Og at det er afgørende, hvordan man etablerer et samarbejde i rådet og med kommunen.

”Man skal ville noget med ældrepolitik, ellers kører toget ofte med de tidligere garvede og måske tidlige partipolitiker i spidsen.
Jeg blev opfordret for 4 år siden af mit bagland i klubberne i Faglige Seniorer sektion 2, Midtsjælland, til at stille op og bringe stof op og fungere som talerør fra det bagland, der ved hvad der virker og ikke virker. Min base, den tværfaglige kommunegruppe Roskilde/Lejre, har haft stor betydning for mit arbejde i ældrerådet”, siger Hermand Pedersen.

Godt og skidt for seniorer i kommunerne

Hvor gør den enkelte kommune noget godt for seniorerne? Og hvad gør den ikke godt?

Hvad gør kommunen godt for seniorerne?

  • Nyt plejecenter er taget i brug i 2021, og et nyt er vedtaget og skal være færdigt i 2026
  • Der gøres en del for at efteruddanne medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet.
  • Der er et højt informationsniveau. Kommunen og ældrerådet udsender i fællesskab en 8 siders avis 5 gange om året til alle husstande

Hvad gør kommunen ikke godt for seniorerne?

  • Budgetterne på sundheds- og omsorgsområdet er skrabede, specielt hvad angår aktiviteter og kulturelle tilbud for borgere i hjemmeplejen og ældreplejen
  • Den forebyggende indsats er mangelfuld
  • Koordineringen mellem det offentlige sundhedsvæsen (hospitalerne) og udskrivning til kommunen er mangelfuld

Mærkesager

Overvejer du at stille op til valget til ældrerådet eller seniorrådet i din kommune? Du kan måske starte med at spørge dig selv, hvad du gerne vil arbejde for. Her er Hermand Pedersens mærkesager:

  • 60+ skal have mulighed for et så aktivt liv med aktiviteter kulturelt og socialt som muligt. Det gælder også dem, der har hjælp behov i hjemmeplejen og ældreplejen
  • Forebyggelse og sundhed er vigtigt og bør støttes på alle område af kommunens virksomhed vedr. 60+
  • Ældregruppen er ikke en byrde men et aktiv og skal i det omfang, det overhovedet er muligt, være inddraget i alle dele af samfundslivet

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!

Valg 2021

De fleste kommuner har valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde holdes valget samtidig med kommunalvalget den 16. november. I en række kommuner, hvor der fx ikke er fremmødevalg med digitalt valg eller ved brevstemmer, foregår valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020, i andre i 2022.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Først publiceret: tirsdag 8. juni 2021
Artiklen er sidst opdateret torsdag 10. juni 2021 kl. 07:18