Et billede i avisen bragte Dorit op i det røde felt. Så besluttede hun sig for at stille op til Ældrerådet. Fotomontage.

Da Dorit ringede til avisen og skældte ud

Bornholmeren Dorit kan blive sur over omverdenens opfattelse af seniorer – blandt andet derfor stiller hun op til ældrerådet.

Senest opdateret: tirsdag 7. december 2021

Hvilke illustrationer bruger medier, når de bringer artikler om ældre? Bornholms Tidende valgte at bringe et foto af en beskidt kaffekop, en beskidt hånd og en beskidt voksdug.

Det tændte Dorit Dahl af.

Hun ringede omgående til avisen og skældte ud. Det fik straks redaktionen til at fjerne billedet.

Den episode var medvirkende til, at Dorit Dahl sagde ja til at stille op til ældrerådsvalget for fire år siden. Hvis seniorer skal have anerkendelse og respekt, så er de nødt til selv at gøre noget.

Dorits 3 gevinster ved at sidde i ældreråd

Dorit Dahl fra Rønne har slet ingen problemer med at pege på, hvad hun har fået ud af at stille op til og blive valgt til ældrerådet:

1.  Medlemmerne får indsigt i mange ting, som man ellers kun hører om i periferien. De får en bedre orientering end almenbefolkningen Man får tilsendt blandt andet rapporter, og det er med til at skabe en forståelse for, hvordan ting hænger sammen.

2.  Medlemmerne udvider deres bekendtskabskreds. De får en større kontaktflade. Dorit Dahl vidste nok på forhånd, hvem de andre 10 medlemmer var, men hun kendte dem ikke alle lige godt. Hun har fået et nyt fællesskab.

3.  Medlemmerne får lov at udtrykke deres mening om forskellige spørgsmål.

Dorit Dahl var forinden blevet spurgt, om hun ikke havde lyst til at lade sig vælge? Men havde ikke gjort noget ved det. Hun vidste ikke, om det var noget for hende. Hun tænkte, at den, der havde skubbet til hende, nok havde glemt det, og det var okay.

”Men efter affæren med billederne i avisen, tænkte jeg, at så måtte jeg hellere stille op. Vi er som ældre nødt til selv at tage affære. Jeg har før ringet til avisen, men jeg aldrig været så gal som dengang. Den slags billeder er kendetegnende for, hvordan medierne opfatter os seniorer. Det kan de ikke være bekendt,” siger Dorit Dahl.

Bornholmer Garden

Den 74-årige bornholmer bor i udkanten af Rønne sammen med sin mand i deres hus.

Parret har to børn og fem børnebørn. Dorit Dahl har arbejdet som husassistent og senere som kontorassistent, blandt andet i Dansk Sygeplejeråds lokale afdeling.

De sidste 17 år af sit arbejdsliv tilbragte hun på Coops lager på Bornholm, der sender varer ud til øens forretninger.

Dorit Dahl har været med i frivilligt arbejde, siden hun var helt ung.

Valg 2021

De fleste kommuner har valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde holdes valget samtidig med kommunalvalget den 16. november. I en række kommuner, hvor der fx ikke er fremmødevalg med digitalt valg eller ved brevstemmer, foregår valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020, i andre i 2022.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Se kandidater fra Faglige Seniorer HER

Først i idrætsverdenen og senere i musikkorpset Bornholmer Garden. Den var hun formand for i 26 år. Hun er stadig med i forældre- og støtteforeningen, og hun passer gardens hus. Hun er også involveret i gardens loppemarked.

”Jeg keder mig ikke. Ældrerådet holder sine møder om formiddagen. Det passer mig rigtig fint. Så har jeg aftenerne til noget andet,” siger Dorit Dahl.

Politisk neddæmpet

Den aktive bornholmer er kasserer i Socialdemokratiet i Rønne-Hasle. Andre af medlemmerne i Ældrerådet har også eller har haft et politisk ståsted.

”Vi kommer fra mange forskellige steder i samfundet. Vores politiske holdninger er også forskellige. Men formanden er meget neutral i sit virke. Vi sidder ikke og mundhugges om politik,” siger Dorit Dahl.

”Det sker, at vi udtrykker politiske standpunkter. Men det dyrker vi nu ikke ret meget. Det handler om sagen – forholdene for de ældre.”

Dorit Dahl sidder i ældrerådets følgegruppe vedrørende social og sundhed. Det beskæftiger sig med plejehjem og hjemmepleje, og det er et interessant område.

Derfor genopstiller hun

Dorit Dahl genopstiller til ældrerådet. Hun vil stadig gerne gøre sin indflydelse gældende. Hun er spændt på, om hun bliver valgt på ny.

”Jeg har brugt den første periode til at komme godt ind i arbejdet. Nu ved jeg mere om, hvilken retning geværet skal pege. Derfor fortsætter jeg.”

Dorit Dahl opfordrer andre til at stille op. Så kan de også medvirke til at ændre på omverdens syn på ældre.

Læs mere om valg til ældreråd og seniorråd – HER

Vil du stille op?

Er du over 60 år, kan du stille op til ældrerådet eller seniorrådet i din kommune.

Hvis du har lyst til at stille op og er medlem kan du kontakte Faglige Seniorer.

Vi giver gode råd og kan hjælpe dig med materialer og andet praktisk.

Du kan kontakte Faglige Seniorer i dit område - se her

Du kan også kontakte Faglige Seniorers konsulenter:

Vest for Storebælt: Jan Skougaard tlf. 29 73 33 46

Øst for Storebælt: Allan Holm Pedersen tlf. 20 24 16 78

Først publiceret: tirsdag 10. august 2021
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 7. december 2021 kl. 09:15