Du kan være med i et senior-forsøg med en højdosis influenza-vaccine, som ellers er reserveret danskere over 80 år.

Vil du teste supervaccine mod influenza?

Ældre over 85 år får en højdosis influenza-vaccine. Som en del af et forskningsprojekt, kan du måske også få en højdosis vaccine, hvis du er mellem 65 og 79 år. Læs mere om forsøget her.

Senest opdateret: fredag 1. oktober 2021

Når man er 85 år eller ældre, så bliver man automatisk tilbudt en højdosis influenza-vaccine. Sådan er det også i denne vinter.

Men undersøgelser viser, at personer fra 65 år også kan have gavn af en højdosis influenzavaccine.

Det tyder nemlig på, at en højdosis influenzavaccine nedsætter risikoen for influenza med yderligere 25 % i forhold til personer, der har fået en normal dosis.

Samtidig viser undersøgelserne, at omfanget af eventuelle bivirkninger, f.eks. i form af ømhed ved stikkestedet, er den samme, uanset om man får højdosis eller standarddosis af vaccinen.

På den baggrund har forskningsenheden på Afdeling for Hjertesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital og Københavns Universitet gået i gang med et forsøg for seniorer mellem 65 og 79 år, som du nu kan være en del af.

Vaccinen er gratis

Det er et håb, at forskningsprojektet med højdosis influenzavaccinen i sidste ende kan føre til færre hospitalsindlæggelser med influenza eller følgesygdomme som f.eks. lungebetændelse eller hjertekarsygdomme, og indlæggelse med COVID-19.

Det er Danske Lægers Vaccinations Service, der står for forsøget i den kommende tid.

Rent praktisk fungerer det sådan, at vaccinen er gratis og vil blive givet på Danske Lægers Vaccinations Service’ vaccinationscentre landet over. Du modtager dog ikke noget honorar eller betaling for at deltage i forsøget.

Halvdelen af deltagerne vil få en standarddosis af influenzavaccine, mens den anden halvdel vil få en højdosis influenzavaccine.

Alle deltagere vil blive oplyst, hvilken dosis de har fået. Vaccinationerne gives fra oktober 2021 til maj 2022.

Danske Lægers Vaccinations Services hjemmeside HER, kan du læse mere om forskningsprojektet. Der er også en lang række informationer om forsøget, hvis du er interesseret i at deltage. Det er også her du tilmelder dig forsøget.

Du kan også læse om højdosis influenzavaccine HER på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Først publiceret: fredag 17. september 2021
Artiklen er sidst opdateret fredag 1. oktober 2021 kl. 21:44