Flere penge til seniorpensionister

Hvis du får tilkendt seniorpension, kan du måske også få penge fra din arbejdsmarkedspension.

Senest opdateret: tirsdag 23. november 2021

Seniorpensionen trådte i kraft 1. januar. Hvis du opfylder betingelserne, kan du få en ydelse på niveau med førtidspensionen.

Men du kan måske også se frem til at få seniorpensionen suppleret af penge fra din arbejdsmarkedspension.

Her kan du se, hvad du kan få fra PensionDanmark og Industriens Pension.

Seniorpensionister kan få ekstra penge i PensionDanmark

Seniorpensionister kan få en løbende udbetaling fra PensionDanmark, der svarer til beløbet som udbetales ved førtidspension.

Det giver ret til et beløb på typisk 36.000-72.000 kroner om året, hvis du får tilkendt en seniorpension. Beløbet afhænger af din branche og overenskomst.

Du kan få den supplerende løbende ydelse, indtil der er 3 år til din folkepensionsalder.
Får du tilkendt seniorpension 6 år før din folkepensionsalder, kan du få ydelsen i 3 år. Får du tilkendt seniorpension 5 år før, kan du få den i 2 år. Og får du først tilkendt seniorpension, når der er 3 år eller mindre til din pensionsalder, kan du desværre ikke få ydelsen.

Nogle medlemmer af PensionDanmark har dog kun en basisdækning  (fx deltidsansatte rengøringsmedarbejdere), så får du ikke er en løbende ydelse ved seniorpension. Til gengæld kan du få et engangsbeløb på typisk 100.000 kroner indtil 3 år før din folkepensionsalder.

Du har også en opsparingssikring, hvor PensionDanmark fortsætter de hidtidige pensionsindbetalinger på din pensionsopsparing. Opsparingssikringen ophører også tre år før folkepensionsalderen.

Du skal selv give PensionDanmark besked om, at du har fået seniorpension. De kan også hjælpe dig med personlig rådgivning om din pension og økonomi.

Seniorpensionister kan søge om ydelse for erhvervsevnetab hos Industriens Pension

Industriens Pension har ikke en særlig ydelse til seniorpensionister, men man kan få en ydelse, hvis man har erhvervsevnetab, og det har de fleste seniorpensionister.

Ydelsen er en løbende pension ved erhvervsevnetab (også kaldet invalidepension), som man kan få frem til folkepensionsalderen.

Hvis du får tilkendt seniorpension eller har erhvervsevnetab, skal du kontakte Industriens Pension, som kan give dig personlig rådgivning.

Har du et erhvervsevnetab på mere end 50%, kan du også søge om en sum på 100.000 kroner for erhvervsevnetab. Den vil mange seniorpensionister kunne få, oplyser Industriens Pension.

Seniorpensionister kan (måske) få ekstra penge i PKA

Seniorpensionister kan få en engangssum og en løbende udbetaling fra PKA på samme vilkår som medlemmer, der får tilkendt førtidspension, hvis et forslag på generalforsamlingen bliver vedtaget.

Bestyrelserne i pensionskasserne i PKA har nemlig et forslag på dagsordenen til de kommende generalforsamlinger om at seniorpension skal sidestilles med førtidspension, så seniorpension giver ret til en ydelse fra PKA. Hvis forslaget blive vedtaget, vil det træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020.

Ved tilkendelse af offentlig førtidspension får et PKA-medlem udbetalt:

  • Sum ved førtidspension (engangsbeløb) på 200.000 kr. i 2020. Ydelsen er skattefri.
  • Løbende månedlig udbetaling på mellem 8.500 og 10.000 kr. Ydelsen er skattepligtig og afhængig af pensionens størrelse, som igen afhænger af optagelsestidspunkt og bidragsstørrelse.

PKA har kontaktet alle de medlemmer, der har oplyst, at de har fået tilkendt seniorpension siden 1. januar og givet dem en midlertidig ydelse som ved førtidspension.

Kontakt PKA, hvis du får tilkendt seniorpension, så de kan vejlede dig om dine muligheder.

Betingelser for at kunne få seniorpension

1. Nedsat arbejdsevne

For at få seniorpension skal du vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.

Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.

Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle din arbejdsevne. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job. Er du for eksempel murer, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som murer, kan du ikke blive henvist til et job i en butik.

2. År på arbejdsmarkedet

Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år for at få seniorpension.

Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

3.  Du skal vurderes af en læge

Den nye seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, målrettet nedslidte seniorer.

Hvordan søger jeg om seniorpension?

Du skal kontakte din kommune, hvis du vil søge om seniorpension.

Hvor meget får jeg i seniorpension?

Det beløb, du får i seniorpensionen, svarer til satserne for førtidspension. I 2022 er satserne:

Enlig max. 19.360 kroner pr. måned.

Gift/samlevende max. 16.457 kroner pr.  måned.

Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.

Kan ydelsen fra arbejdsmarkedspensionen modregnes i seniorpensionen?

Kan ydelsen fra arbejdsmarkedspensionen risikere at blive modregnet i seniorpensionen?

Vi har spurgt Faglige Seniorers socialrådgiver Carsten Riis.

Engangsbeløb

“Er der tale om et engangsbeløb, indgår det almindeligvis ikke ved beregning af seniorpension. Det er kun indkomst, som anvendes til beregning af indkomstskat, som indgår,” forklarer Carsten Riis.

Løbende udbetaling

“Når der er tale om en løbende udbetaling som den fra PensionDanmark, vil den indgå ved beregning af seniorpension. Det betyder, at der kan ske modregning,” forklarer Carsten Riis.

Eksempel på modregning:

Er du enlig er der en indkomstgrænse på 80.300 kroner. Herefter vil der ske fradrag med 30 procent.

Er du gift eller samlevende er den en indkomstgrænse på 127.400 kroner. Herefter vil der ske fradrag med 30 procent. Eller 2 x 15 procent, hvis begge er pensionister.

Har ægtefællen eller samleveren indtægt ses der bort fra 254.472 kroner. Der er også et loft over, hvor meget pågældende skal bidrage med ved beregning af seniorpension og førtidspension.

Når ægtefælle eller samlever er pensionist er det maksimum 394.800 kroner.

Når ægtefælle eller samlever ikke er pensionist er det maksimum 261.000 kroner. 

Ratepensioner og lignende

“Det kan ofte være en god ide, at vente med at få udbetalt ratepension eller lignende, så du holder dig under indkomstgrænsen,” råder Carsten Riis. “Tal med din pensionskasse om, hvad der bedst kan betale sig for dig.”

Spørg socialrådgiveren om seniorpension

I Faglige Seniorers brevkasse, kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om seniorpension, folkepension og tillæg og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

Først publiceret: tirsdag 23. november 2021
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 23. november 2021 kl. 11:23

Se, hvad vi ellers skriver om:

og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.