Sidste chance for indbetaling af pension i 2021

Du kan stadig lige nå at indbetale på en aldersopsparing eller ratepension, inden 1. januar 2022.

Senest opdateret: mandag 14. februar 2022

Indbetaling til en aldersopsparing i 2021

Hvis der er mere end 5 år til din folkepensionsalder, må du indbetale op til 5.400 kroner om året.

Har du mere end én aldersopsparing, gælder loftet på 5.400 kroner  eller 52.400 kroner årligt samlet for alle dine aldersopsparinger. Er du for eksempel 60 år med to aldersopsparinger, kan du maksimalt indbetale 2.700 kr. årligt på hver, indtil 5 år før du når din Folkepensionsalder.

Er der 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, må du indbetale op til 52.400 kroner om året.

Du kan både oprette og indbetale til en aldersopsparing helt frem til 20 år efter, du har nået din pensionsudbetalingsalder. Det kan for eksempel være en god løsning, hvis du har en formue på mere end 93.000 kroner, som er grænsen for ældrecheck og helbredstillæg 1. januar 2022.

Er du begyndt at få udbetalingen fra en fradragsberettiget pensionsordning, som en ratepension eller livrente må du dog højst indbetale 5.400 kroner om året.

Dog er nogle udbetalinger undtaget denne regel. Det gælder for eksempel udbetalinger som følge af invaliditet, tjenestemandspension, indekskontrakter og ATP. Forbuddet mod udbetaling gælder fra 10. år før du når folkepensionsalderen.

Fradrag for indbetaling: Nej, du får ikke fradrag, når du indbetaler til din aldersopsparing.

Beskatning: Du får udbetalt din aldersopsparing skattefrit.

Der trækkes årligt pensionsafkastskat på 15,3% af afkastet.

Udbetaling af opsparingen: Du kan vælge at få alle pengene udbetalt på én gang eller i mindre portioner i op til 20 år.

Modregning i folkepensionen: Udbetaling af aldersopsparingen modregnes ikke i din folkepension (hverken grundbeløb eller tillæg).

Modregning i efterløn: Ja. Forskellige regler afhængigt af, hvornår du er født.

Hovedregler for hvornår pengene kan udbetales:

Tidspunktet, hvor du tidligst kan få pengene udbetalt, afhænger af, hvornår opsparingen er oprettet.

  • Er din aldersopsparing oprettet før 1. maj 2007, kan du får den udbetalt fra du fylder 60 år.
  • Er din aldersopsparing oprettet før 31. december 2017, kan du få den udbetalt 5 år før din folkepensionsalder.
  • Er din aldersopsparing oprettet efter 1. januar 2018, kan du få den udbetalt 3 år før din folkepensionsalder.

For visse fødselsårgange er der undtagelser til ovenstående. Spørg dit pensionsselskab, hvilken regel der gælder for netop din pensionsordning.

Opsparingen ved dødsfald: Dør du, før alle pengene er udbetalt, vil den resterende del blive udbetalt til dine efterladte.

Indbetaling til ratepension i 2021

Du kan højst indbetale 58.500 kroner i 2021 med fradrag.

Fradrag for indbetaling: Du får fradrag for indbetalingerne.

Beskatning: Du skal betale indkomstskat af udbetalingerne, dog ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Der trækkes årligt pensionsafkastskat på 15,3% af afkastet.

Udbetaling af opsparingen: Din ratepension udbetales i lige store rater over mindst 10 år og højst over 30 år.

Modregning i folkepensionen: Udbetaling på mere en 89.700 kroner (enlige) og 179.700 kr. (gifte/samlevende) modregnes sammen med anden indtægt i folkepension og tillæg. (2021)

Modregning i efterløn: Ja. Forskellige regler afhængigt af, hvornår du er født.

Hovedregler for hvornår pengene kan udbetales:

Tidspunktet, hvor du tidligst kan få pengene udbetalt, afhænger af, hvornår opsparingen er oprettet.

  • Er din ratepension oprettet før 1. maj 2007, kan du få den udbetalt fra du fylder 60 år.
  • Er din ratepension oprettet før 31. december 2017, kan du få den udbetalt fra 5 år før din folkepensionsalder
  • Er din ratepension oprettet efter 1. januar 2018, kan du få den udbetalt 3 år før din folkepensionsalder.

For visse fødselsårgange er der undtagelser til ovenstående. Spørg dit pensionsselskab, hvilken regel der gælder for netop din pensionsordning.

Opsparingen ved dødsfald: Dør du, før alle pengene er udbetalt, vil den resterende del blive udbetalt til dine efterladte.

Læs mere om fradragene på skat.dk

Først publiceret: mandag 27. december 2021
Artiklen er sidst opdateret mandag 14. februar 2022 kl. 11:13