Merarbejde på grund af corona omfatter alle typer af merarbejde og overarbejde, der skyldes COVID-19.

Undgå modregning i pension og efterløn, hvis du har merarbejde på grund af Covid-19

Mange steder er der brug for ekstra hænder på grund af corona. Se, hvordan du kan arbejde, uden at det går ud over pension og efterløn.

Senest opdateret: mandag 13. juni 2022

Men et forlig betyder, at folkepensionister, seniorpensionister og førtidspensionister ikke skal modregnes i pensionen, hvis de selv eller deres ægtefælle eller samlever har udført merarbejde eller overarbejde, som er relateret til COVID-19.

Det har betydning for beregning af førtidspensionseniorpension, folkepensionens grundbeløbpensionstillæg og ældrecheck.

Efterlønnere er også omfattet af ordningen i 2022.

Pensionister på Tidlig Pension er ikke omfattet af ordningen. Det er seniorer på fleksydelse heller ikke.

Hvilken periode?

Ordningen gjaldt i første omgang merindtægter fra marts 2020 til og med december 2021.

Som en del af den Corona-vinterpakke, som regeringen og en række af Folketingets partier indgik aftale om 5. december 2021, forlænges ordningen, så den gælder til og med 2022. Samtidig blev efterlønnere også omfattet.

Hvilke brancher?

Ordningen omfatter alle typer af merarbejde og overarbejde, der skyldes COVID-19.

Ordningen er ikke afgrænset til særlige brancher, fag eller jobfunktioner og omfatter både offentligt og privat ansatte.

Der er ingen nærmere afgrænsning af, hvad der kan betragtes som merarbejde i forbindelse med COVID-19.

Hvad menes der med merarbejde?

Merarbejde og overarbejde er alt arbejde, der går ud over det, der er aftalt i ansættelseskontrakten, og som giver ret til betaling for det ekstra arbejde.

Det gælder også for bonusser og særlige tillæg, der direkte kan knyttes op på den ekstra arbejdsindsats.

Deltidsansatte, som har merarbejde på grund af COVID-19, er også omfattet af ordningen.

Hvordan undgår jeg modregning?

For at undgå modregning skal pensionisten lave en digital indberetning til Udbetaling Danmark om de merindtægter, der skyldes merarbejde eller overarbejde i relation til COVID-19.

Du skal afgive en tro og love-erklæring om, at oplysningerne er korrekte og kan henføres til COVID-19-relateret merarbejde eller overarbejde.

Du skal også vedlægge en arbejdsgivererklæring om, at du eller din samlever eller ægtefælle har haft merindtægter fra arbejdspladsen på grund af merarbejde eller overarbejde, og at det ekstra arbejde skyldes corona.

Der skal også vedhæftes relevante lønsedler som dokumentation.

Det skal du bruge, når du indberetter:

  • Erklæring fra arbejdsgiver om, at merarbejde og overarbejde skyldes corona.
  • Lønsedler, som dokumenterer merarbejde eller overarbejde.
  • Du skal også udfylde en tro og love-erklæring som en del af den digitale indberetning.

Udbetaling Danmark skal tjekke, om de har fået den nødvendige dokumentation. Herefter vil de fratrække den indberettede merindtægt i det indtægtsgrundlag, som ligger til grund for pensionsberegningen.

Hvornår får jeg pengene fra efterreguleringen?

Udbetaling Danmark ser på dokumentationen for corona-merarbejdet i forbindelse med den årlige efterregulering af pensionen. Korrektionen for COVID-19 merindtægter opgøres sammen med den øvrige efterregulering af pensionen.

Hvis du i løbet af året er blevet modregnet for merarbejde i forbindelse med COVID-19, vil du få pengene efterbetalt ved efterreguleringen i juni.

Merindtægterne fra corona-merarbejde i 2020 blev tilbagebetalt i perioden fra juni til september 2021.

Merindtægter fra corona-merarbejde i 2021 tilbagebetales fra juni til september 2022.

Påvirker corona-arbejde min boligstøtte?

Corona-arbejde indgår i dine indtægter, når din boligstøtte skal beregnes.

Spørg socialrådgiveren om modregning

I Faglige Seniorers brevkasse kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om modregning i pension ved corona-arbejde og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

Først publiceret: mandag 17. januar 2022
Artiklen er sidst opdateret mandag 13. juni 2022 kl. 15:26

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , , og