Smedene på Knivholt Hovedgaard har med hjælp fra Faglige Seniorer fået 80.000 kroner fra Velux Fonden.

Sådan søger du støtte i Velux Fonden

Velux Fonden og Faglige Seniorer har indgået en aftale om støtte til blandt andet klubber og foreninger under Faglige Seniorer. Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, når du søger støtte.

Senest opdateret: onsdag 30. marts 2022

Faglige Seniorer og Velux Fonden samarbejder med det formål, at styrke aktiviteter blandt ældre og påskønne den enkelte, der gør en aktiv og samfundsnyttig indsats. Vi ønsker at bringe fællesskabets ressourcer i spil, således at ensomhed og isolation forebygges og som understøtter de ældres kompetencer på en række områder, at det tilsammen styrker det lokalsamfund, de er en del af.

For 2022 har vi indgået en rammebevilling på 1,25 mio. kroner, der kan søges af klubber, sektioner, lokalforeninger, kommunegrupper og andre seniorer i Faglige Seniorer. Det er altså kun aktive ældre i regi af Faglige Seniorer, der kan søge rammebevillingen.

I de seneste år har vi behandlet flere hundrede ansøgninger og uddelt op imod 2 millioner kroner til både stort og småt.

Vi har opdelt ansøgningerne indenfor disse fem temaer:

  • Kulturelle aktiviteter.
  • Arbejdende værksteder.
  • Uddannelse af aktive seniorer.
  • Indretning og forbedring af lokaler.
  • IT samt digitale hjælpemidler.

Det kan der søges støtte til

De typiske ansøgninger er til foredragsholdere, sangbøger, køb af pc og printer, lydanlæg og teleslynge, projektorer, møbler, kurser, værktøj, maskiner, maling og meget andet. Kun fantasien sætter grænser.

Men grænser er der dog alligevel. Velux Fonden støtter ikke drift og lønninger eller forplejning, ligesom der ikke gives støtte til støtte til politiske aktiviteter, underholdning, musik, busture, udflugter, jubilæer, og entré på museer og udstillinger.

Vi har også sat en grænse for køb af computerudstyr, sådan at hver klub højst kan søge støtte til 1 PC og 1 printer.

Sådan søger du

Ansøgningsblanketten finder du her og alle felter i ansøgningen skal som udgangspunkt udfyldes.

Det er et krav, at der står en kreds af seniorer bag ansøgningen. Det kan eksempelvis være klubbens bestyrelse, hvor du i ansøgningsblanketten skal angive fornavn, efternavn og alder (Jens, Jørgensen, 75). Sørg for at skrive mindst 5 medansøgere på ansøgningen.

Hvis din ansøgninger er korrekt udfyldt og de trykker på “send” lander du automatisk på en kvitteringsside og får samtidig en kvitterings-mail i din indbakke, hvori vi takker for ansøgningen.

Hvis ikke du får en kvittering, så har ansøgningen ikke være korrekt, og du må starte forfra.

Kontakt os

Du er også velkommen til at skrive til Faglige Seniorers sekretariat, hvis du har problemer med at udfylde ansøgningen eller hvis du har brug for råd eller vejledning i den forbindelse.

Du kan kontakte Faglige Seniorer på info@fagligsenior.dk.

Normalt er der en til halvanden måneds ventetid på behandling af din ansøgning.

Hvis du henvender dig vedrørende en ansøgning, du allerede har sendt, så skal du altid opgive dit sagsbehandlingsnummer.

Først publiceret: onsdag 30. marts 2022
Artiklen er sidst opdateret onsdag 30. marts 2022 kl. 15:59