Adskillige pensionsselskaber kan blive nødt til at nedsætte udbetalingerne fra 1. januar 2023.

Pensionister risikerer at modtage færre penge fra nytår

Pensionsselskaber har tabt på deres investeringer, og for første gang risikerer tusindvis af danskere at få nedsat deres udbetaling. Se hvad der sker med din pension.

Senest opdateret: tirsdag 4. oktober 2022

En lang række pensionsselskaber har tabt mellem 7 procent og 15 procent på deres investeringer i første halvår af 2022.

Hvis kurserne på værdipapirer ikke begynder at gå markant op i resten af året, så vil mange pensionister mærke konsekvensen fra nytår.

Adskillige pensionsselskaber vil så være nødt til at nedsætte udbetalingerne fra 1. januar 2023.

Det er endnu uvist, hvor stor faldet i ydelserne bliver. Men det kan godt blive betydelige beløb. Det siger Søren Andersen, der driver det uafhængige rådgivningsfirma FPension.

”Det er første gang, at rigtig mange danskere bliver ramt af faldende udbetalinger. Folk kan ikke gøre så meget selv for at undgå det. Men de kan begynde at tænke over, hvor de måske kan skære ned på deres udgifter, hvis deres indkomst falder. Her skal de også tænke på, at prisstigningerne er store i øjeblikket,” siger Søren Andersen.

En overraskelse for mange

Nedgangen i pensionsudbetalinger rammer de mange ordninger, der bygger på markedsrente. Her bærer kunderne eller medlemmerne selv risikoen for tab på investeringer.

Det er i modsætning til de traditionelle ordninger med gennemsnitsrente og garantier. Her var folk sikret et mindstebeløb, som de fik udbetalt hvert år.

Søren Andersen tror, at det vil komme bag på mange kunder og medlemmer, at deres udbetaling risikerer at falde. De ved ikke, at det er sådan, deres ordning fungerer.

”Der er stadig kun lav interesse for pensionsprodukter. Folk følger for lidt med. Kendskabet er ikke godt nok,” siger Søren Andersen.

Han mener, at interessen i hvert fald burde være større, når der er fare for, at indkomsten i form af pensionsudbetaling kan falde med måske op til hele 15 procent.

Udjævning mindsker risiko

Nogle selskaber prøver at afbøde tabet på investeringer ved forskellige udjævningsmekanismer. Det er fint nok, siger Søren Andersen. Det kan gøre, at nedsættelsen af udbetalingen mindskes eller helt forsvinder.

”Men det er kun tiltag, der kan udjævne. Der er kun den samme sum at tage af. De mistede penge på investeringer er tabt og forsvundet,” påpeger Søren Andersen.

Han siger, det ikke hjælper så meget at overveje at flytte til et andet pensionsselskab. Det har været et skidt halvår for hele branchen. Helt usædvanligt er både obligationer og aktier faldet meget i kurs nærmest parallelt. Tit plejer obligationer at stige, når aktier falder – og omvendt.

Gennemsnitsrente hindrer større afkast

Nogle selskaber benytter sig stadig af varianter af den traditionelle gennemsnitsrente. Men Søren Andersen siger, at det heller ikke er en løsning at drømme sig tilbage til de ordninger.

”Gennemsnitsrente med garantier er på nogle punkter ikke så hensigtsmæssige. De begrænser selskabernes muligheder for at investere og dermed over tid skabe større afkast,” forklarer Søren Andersen.

Sådan siger pensionsselskaberne om udbetalinger fra nytår

Faglige Seniorers nyhedsbrev har spurgt en række af de største pensionsselskaber, hvordan kundernes udbetalinger bliver berørt.

PFA Pension

PFA Pension er Danmarks største pensionsselskab, og herfra modtager omkring 30.000 kunder udbetaling fra en pension med markedsrente. De får i slutningen af i år besked om næste års udbetaling, og den kan falde, hvis ikke kurserne på værdipapirer retter sig betydeligt i de næste måneder.

Den enkelte kundes udbetaling vil typisk falde mellem 4 procent og 7 procent, skønner PFA lige nu.

Industriens Pension

Industriens Pension har omkring 48.000 pensionister, og som det ser ud nu, vil de ikke opleve fald i udbetalingerne til nytår, men tværtimod en stigning på mindst 1 %. Det skyldes en udjævningsmekanisme. Industriens Pension har nemlig også lidt tab i første halvår.

Udjævningen foregår ved, at udbetalingerne til pensionister begynder fra et lidt lavere niveau, og at eventuelle negative afkast et år i første omgang dækkes af de planlagte fremtidige stigninger – som så bliver lidt mindre.

Sampension

Sampension har cirka 27.000 medlemmer og kunder, som risikerer at få ændret deres udbetaling, fordi de er på markedsrente.

Selskabet mener, det er for tidligt at skønne over eventuelt fald i udbetalingerne, fordi ingen kender udviklingen på børserne i andet halvår. Sampension overvejer udjævningsmekanismer.

Danica Pension

Danica Pension er i gang med at se på muligheden for at skabe et produkt med jævne udbetalinger til kunder med markedsrente.

På grund af ferie kan selskabet ikke her og nu give skøn over, hvad der kan ske med udbetalingerne fra nytår.

Pension Danmark

PensionDanmark kan risikere at måtte nedsætte udbetalinger fra nytår, hvis ikke der sker vending på markederne, men faldet vil ikke svare til tabet på investeringerne. Selskabet har nemlig en udjævningsmekanisme på den del af ydelserne, der udgøres af livsvarig pension.

Cirka 65.000 medlemmer modtager løbende udbetaling fra ratepension og/eller livsvarig pension.

PKA

PKA skiller sig ud ved at have så godt som al opsparing i gennemsnitsrente. Selskabet opbygger i gode år en buffer, der holder hånden under pensionerne, når der er uro på markederne.

Hvad mener du?

Hvad er din holdning til, at pensionister kan risikere at få nedsat deres udbetaling fra deres pensionselskab fra nytår?

Din mening er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

Først publiceret: tirsdag 9. august 2022
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 4. oktober 2022 kl. 09:43

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.