Kirsten Nissen, Ældrerådet i København

Kirsten Nissen

Formand for ældrerådet

Opnåede valg med 1.470 stemmer.

Hvorfor stiller du op til Ældrerådet?

Jeg genopstiller, fordi det er vigtigt, at ældres interesser bliver varetaget og hørt. Ikke blot i de tilfælde, hvor Ældrerådet skal høres, men i det hele taget ved en aktiv indsats, at udøve maksimal indflydelse på kommunens ældrepolitik.

Jeg synes, det er spændende og udfordrende at gøre en indsats i Ældrerådet. Jeg er med mit målrettede og vedholdende arbejde med til at skabe gode resultater, der gør en forskel for ældre i København.

Mine 3 mærkesager

  • Sikre den nødvendige økonomi til ældreområdet og styrke kernevelfærden.
  • Tryghed i hjemmeplejen med en fast hjælper, som den ældre selv er med til at vælge.
  • Klagemulighederne på plejehjem og i hjemmeplejen  skal gøres enkle og tydelige. Pårørende skal tages alvorligt og inddrages som en ressource.

Kort om mig selv

Jeg er tidligere forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og medlem af LO’s Daglig Ledelse.

Jeg har været fagpolitisk og organisatorisk aktiv i over 30 år. Så jeg er vant til at arbejde med interessevaretagelse.

Tillidshverv

Udover at være formand for Københavns Ældreråd er jeg næstformand i Danske Ældreråd.

Se flere kandidater her

Ældrerådsvalg i København 2020

Hvis du bor i København og er over 60 år, kunne du stemme til ældrerådsvalget i oktober 2020.

Københavns Ældreråd består af 25 medlemmer, der er de københavnske seniorers talerør til Borgerrepræsentationen.

Valget foregik mellem 9. og 30. oktober.