Peder Blom, Ældrerådet i København

Peder Blom

Pensioneret laborant, 71 år.

Opnåede valg med 688 stemmer.

Hvorfor stiller du op til Ældrerådet?

Jeg ønsker at fortsætte arbejdet i Ældrerådet. Rådet skal høres i alle forhold for borgere over 60 år.

Jeg er formand for Teknik- og miljøudvalget, der har kontakt til Movia, Metroselskabet, DOT, forvaltning og borgmester, ligesom udvalget er repræsenteret i byens parkbrugerråd.

Jeg sidder i Boligudvalget, der høres i planerne for plejecentre, ældreboliger og hjemmepleje. Det kan være for de omfattende byggeplaner for nye plejecentre og dannelse af flere seniorbofællesskaber i København.

Mine 3 mærkesager

  • Bedre og billigere kollektiv trafik.
  • Tilgængelighed og tryghed i det offentlige rum.
  • Flere seniorbofællesskaber i København.

Kort om mig selv

Jeg er 71 år, uddannet laborant og har boet på Amager med min kone i knap 50 år. Vi har 2 døtre og 5 børnebørn.

Jeg har siddet i Københavns Ældreråd de sidste 4 år.

Tillidshverv

Københavns Ældreråd. Tidligere tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant i en stor dansk industrivirksomhed.

Se flere kandidater her

Ældrerådsvalg i København 2020

Hvis du bor i København og er over 60 år, kunne du stemme til ældrerådsvalget i oktober 2020.

Københavns Ældreråd består af 25 medlemmer, der er de københavnske seniorers talerør til Borgerrepræsentationen.

Valget foregik mellem 9. og 30. oktober.