Pia Weise Pedersen, Ældrerådet i København

Pia Weise Pedersen

Pensioneret børnehaveklasseleder, 67 år.

Opnåede valg med 1.517 stemmer.

Hvorfor stiller du op til Ældrerådet?

Jeg vil gerne forsætte arbejdet i Københavns Ældreråd, fordi det er vigtigt ældre bliver hørt, og vi får:

  • Fjernet nedskæringer på ældres velfærd.
  • Flere rettigheder til hjælp, sundhedsydelser og botilbud.
  • Forbedret tilgængelighed og adgang til byens fællesskaber.
  • Bevaret grønne områder, så vi sikres motion og frisk luft.
  • Flere velordnede toiletter i vores boligområder og på byens friarealer.
  • Bevaret klippekortet, der skal være personligt.

Mine 3 mærkesager

  • Et trygt og godt ældreliv.
  • Et værdigt og sund ældreliv.
  • Ingen må blive hægtet af.

Kort om mig selv

Jeg er 67 år, er opvokset og har boet det meste af mit liv på Nørrebro. Jeg er uddannet pædagog, og har arbejdet på tre Vesterbro skoler i 31 år.

Jeg er gift og har to voksne børn.

Tillidshverv

Medlem af Københavns Ældreråd og tidligere medlem af Indre Nørrebros bydelsråd.

Se flere kandidater her

Ældrerådsvalg i København 2020

Hvis du bor i København og er over 60 år, kunne du stemme til ældrerådsvalget i oktober 2020.

Københavns Ældreråd består af 25 medlemmer, der er de københavnske seniorers talerør til Borgerrepræsentationen.

Valget foregik mellem 9. og 30. oktober.