Ulla Morin, Ældrerådet i København

Ulla Morin

Pensionist, tidligere laborant, 65 år.

Opnåede valg med 987 stemmer.

Hvorfor stiller du op til Ældrerådet?

Der er mange ting, der trænger til at blive forbedret for ældre i København. Der burde være gratis offentligt transport, bedre tilgængelighed for dårligt gående og svagtseende på fortove og veje samt flere offentlige toiletter.

Der skal ikke rives flere ældreboliger ned pga. ghettoloven, men derimod bygges flere – også seniorkollektiver.

Vi har brug for flere grønne områder og flere bænke, så man kan sidde og nyde en kop kaffe uden at være tvunget til at gå på café og betale mange penge.

Mine 3 mærkesager

  • Bedre tilgængelighed på fortove og veje.
  • Gratis transport for ældre.
  • Flere ældreboliger og seniorkollektiver.

Kort om mig selv

Jeg er 65 år, pensioneret laborant og har de sidste 10 år boet på Nørrebro. Jeg er bestyrelsesmedlem i min andelsboligforening og aktiv i politik.

Jeg er gift  med Hans-Henrik og vi har en kolonihave i Herlev, som vi nyder at være i om sommeren.

Tillidshverv

Tidligere tillidsrepræsentant for laboranter, siddet i Novozymes og Novo Nordisk Fondens bestyrelser.

Se flere kandidater her

Ældrerådsvalg i København 2020

Hvis du bor i København og er over 60 år, kunne du stemme til ældrerådsvalget i oktober 2020.

Københavns Ældreråd består af 25 medlemmer, der er de københavnske seniorers talerør til Borgerrepræsentationen.

Valget foregik mellem 9. og 30. oktober.