Jesper Pedersen, Ældrerådet i Albertslund

Jesper Pedersen

69 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg vil gøre en indsats for at forbedre forholdene for seniorerne.

Mine tre mærkesager

  • Seniorerne skal inddrages i udviklingen af byen, både ved nye bydele og ved renoveringer af bl.a. centeret.
  • Der skal arbejdes på at forbedre forholdene i ældreplejen, både for de seniorer, der har behov for hjælp, og for personalet.
  • Et værdigt ældreliv for alle, er mit motto.

Kort om mig selv

Jeg er gift med Lene Johnsson, Vi har tilsammen 4 børn og 11 børnebørn.

En tur ud i naturen, lidt lystfiskeri og cykelture sætter jeg højt.

Jeg er aktiv i efterløns- og pensionistklubber, og er bl.a. kasserer i hhv. 3f Industri Vestegnens klub 524 og 3f Seniorer Region Hovedstaden.

Tillidshverv

  • Jeg har haft bestyrelsesposter i Socialdemokratiet, i AOF Vestegnen, og er nu kasserer i 2 pensionistklubber.
  • Jeg har tidligere været medlem af Seniorrådet i Høje Taastrup.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!