Joan Stubtoft, Ældrerådet i Albertslund

Joan Stubtoft

Pensionist, 67 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg har stor lyst til at engagere mig i ældres vilkår i Albertslund og være med til at skabe gode rammer for en aktiv alderdom, der giver fællesskab og livsglæde.

Jeg ønsker også at være med til at udvikle hjælp og omsorg for de ældre.

Mine tre mærkesager

  • At kommunens ældrepolitik føres ud i livet.
  • At aktiviteter for ældre støttes og udvikles.
  • At man får den hjælp og støtte, man har brug for.

Kort om mig selv

Jeg er 67 år. Jeg er gift med Finn og bor i Albertslund Syd i et alment boligselskab.

Jeg er lige gået på pension efter et langt og godt arbejdsliv.

De seneste mange år, var jeg leder af en afdeling i Sundhedsstyrelsen. Derudover har jeg i mange år været politisk aktiv i kommunen.

Jeg synger meget og har sunget i kor i en menneskealder. Jeg går en del i teatret og er ofte sammen med venner og familie. Vi har gennem årene skabt en del traditioner i vores familie og vennekreds, som vi sætter stor pris på og værner om.

Tillidshverv

  • Ingen tillidshverv pt.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!