Alice Petersen, Ældrerådet i Gribskov

Alice Petersen

SOSU-hjælper,  70 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg stiller op til ældrerådet for at kunne medvirke til at forbedre vilkårene for Gribskovs ældre medborgere, særligt for de mennesker, der har brug for hjælp fra hjemmeplejen, eller som bor på plejecenter.

Jeg arbejder som SOSU-hjælper og kender derfor alle problematikkerne indefra. Jeg kender til de beslutninger, der tages, og som ikke virker efter hensigten.

Mine tre mærkesager

  • Plejecentrenes bemanding og faglighed.
  • At få målsætning og ressourcer på ældreområdet til at hænge sammen.
  • At få politikerne og embedsværket draget mere ind i problematikkerne.

Kort om mig selv

Jeg er 70 år og arbejder som SOSU-hjælper på Trongården i Vejby.

Jeg har 3 børn, 4 børnebørn samt 2 oldebørn og et tredje på vej.

I fritiden maler jeg små malerier. Strikkepindene bliver også rørt ind imellem.

Jeg arbejder som frivillig våger i Røde Kors Gribskov.

Tillidshverv

Jeg er bestyrelsessuppleant i Faglige Seniorers Kommunegruppe Gribskov og aktivt medlem af kommunegruppens sundhedsgruppe.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!