Carsten Eriksson, Ældrerådet i Gribskov

Carsten Eriksson

Pensionist, 74 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg vil arbejde for en mere seriøs og professionel dialog mellem byrådet, embedsværket og Ældrerådet.

Mine tre mærkesager

  • Velfungerende plejehjem med ens betaling og omsorg.
  • Særlige rådgivere i spændingsfeltet mellem IT og de ældre.
  • Anonyme undersøgelser omkring efterlevelsen af en ældrepolitik.

Kort om mig selv

Jeg bor i Blistrup og er gift på 30. år. Vi har 7 børn tilsammen samt 19 børnebørn.

Jeg har været leder af en daginstitution til 100 børn samt 15 handicappede småbørn i 31 år.

Jeg elsker både faglige og skønlitterære bøger, og jeg har en bred musiksmag.

Jeg er aktiv politisk og er også aktiv på frivilligområdet.

Tillidshverv

  • Formand for foreningen “De gode Ting”
  • Bestyrelsesmedlem i Blistrup Lokalråd
  • Bestyrelsesmedlem Socialdemokratiet Gribskov Øst
  • Ressourceperson i foreningen “Familievenner i Gribskov
  • Filmoperatør i Kulturhavn Gilleleje

Se flere kandidater her

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!