Kirsten B. Ambus, Ældrerådet i Gribskov

Kirsten B. Ambus

Ældrerådsmedlem

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

De sidste fire år har jeg været medlem af Ældrerådet, og jeg vil gerne fortsætte det arbejde.

Jeg vil have særlig fokus på, at borgere, der har brug for hjælp til at klare hverdagen, skal have en hjælp som er værdig, nærværende og respektfuld af et veluddannet personale.

Mine tre mærkesager

  • At der bevilges mere hjælp til personlig hygiejne og rengøring.
  • At der ydes særlige indsatser for demente og deres pårørende.
  • At der oprettes endnu et dagcenter for demente i kommunen.

Kort om mig selv

Jeg er gift, og vi har et barn og tre børnebørn.

Jeg er engageret i frivilligt arbejde som gældsrådgiver og hjælper desuden med regnskaberne i Frivilligcenter Græsted.

Tillidshverv

  • Medlem af Ældrerådet.
  • Kasserer i vores lokale grundejerforening.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!