Finn Olsen, Ældrerådet i Guldborgsund

Finn Olsen

Pensionist, 77 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg vil sikre økonomi og varetage ældres interesser.

Det er vigtigt at blive hørt og udøve maksimal indflydelse på kommunens ældrepolitik.

Jeg ønsker en hotline for ældre, der føler sig ensomme, en hotline, der kan hjælpe og vejlede.

Vi skal styrke kernevelfærden i Danmark.

Mine tre mærkesager

  • Gratis aflastningspladser samt akutpladser.
  • Mere tid til hjemmeplejen, blandt andet til tøjvask og rengøring.
  • Lavere madpriser på plejecentre og for hjemmeboende.

Kort om mig selv

Jeg er en aktiv mand med socialt engagement. Jeg lægger en stor indsats i det, jeg er valgt til at gøre, og skaber gode resultater.

Jeg har blik for det uretfærdige og det urimelige, især dem der har mest at slås med.

Jeg er god til at samarbejde med enhver for at nå frem til holdbare løsninger.

Tillidshverv

  • Tillidsrepræsentant for kollegerne.
  • Medlem af Faglige Seniorer Guldborgsund.
  • Socialpædagogerne Landsforbund Storstrøm.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!