Helene Gade Brøndum, Ældrerådet i Guldborgsund

Helene Gade Brøndum

Pensionist, 78 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg vil have fokus på, at vi får bygget flere typer boliger til seniorer, for eksempel seniorkollektiver, plejeboliger samt omsorgsboliger specielt for demente til glæde for alle uanset indtægt.

Et arbejdsgrundlag for nybyggeri af seniorboliger, der stadfæstes for de næste 20 år, uanset der er kommunalvalg hvert 4. år.

At seniorboliger tænkes ind i samarbejdet mellem kommunen, boligselskaber, pensionsselskaber og lignende.

Det er vigtigt, at vi her i kommunen giver topprioritet til ovennævnte. Det er vores fælles opgave at sikre vores generation en tryg alderdom. Vi har været med til at opbygge velfærdssamfundet.

Mine tre mærkesager

  • Flere seniorboliger.
  • Turisme.
  • Rejseledere for ældre.

Kort om mig selv

Jeg er en pensionist på 78 år. Jeg har haft sommerhus i Marielyst i 20 år og har været fastboende de sidste 7 år.

Jeg er medlem af skolekredsen på Marielyst Højskole.

Mine interesser er:  kunst, musik, Ældre Sagen, aktiv fritid, Kulturmindeforeningen.

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem Nykøbing Falster Turistforening.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!