Jane Hermansen, Ældrerådet i Guldborgsund

Jane Hermansen

Pensionist

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg vil medvirke til at øge ældres indflydelse på og ansvar for det gode ældreliv.

Jeg vil orientere politikerne om ældres levevilkår og dermed rådgive og styrke politikernes og forvaltningens beslutningsgrundlag.

Jeg vil medvirke til udformningen af kommunens ældrepolitik.

Mine tre mærkesager

 • En værdig ældrepleje, hvor ældre kan leve et godt liv og får den hjælp, de har brug for, og som tager hensyn til
  den enkeltes behov.
 • Ældreplejen skal kendes på tryghed, nærvær og medmenneskelighed med få forskellige hjælpere
  hos den enkelte.
 • Et godt arbejdsmiljø for personalet med uddannelse og indflydelse på at tilrettelægge hjælpen i samspil med
  den ældre.

Kort om mig selv

Jeg er enke uden børn. Jeg bor på Sydfalster med min hund.

Mine interesser er jagt, have og natur, sommerhus, båd, slægtsforskning, rejser, kultur og historie og andre mennesker.

Jeg er frivillig i Ældre Sagen, jeg er bisidder for ældre og er med til at afvikle skinnecykling mellem Marrebæk og Væggerløse.

Tillidshverv

 • Medlem af bestyrelsen i Marrebæk Bylaug.
 • Revisorsuppleant i Slægtshistorisk Forening Guldborgsund.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!