Jørgen Jensen, Ældrerådet i Holbæk

Jørgen Jensen

Pensionist, 75 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Ældreområdet har altid haft min interesse, især i de 12 år, jeg var medlem af Svinninge Kommunalbestyrelse, og senest de 12 år, jeg var medlem af Holbæk Byråd.

Mine tre mærkesager

  • Nye plejecentre til kommunens ældre.
  • Kommunale akutpladser.
  • Flere ældrevenlige boliger i hele kommunen.

Kort om mig selv

Jeg er gift med Jane. Vi har to børn, to børnebørn og tre oldebørn.

Jeg er frivillig i Sct. Stefan Kirken i Andelslandsbyen Nyvang og på Lokalhistorisk Arkiv i Svinninge.

Når der er tid, er vi i vores campingvogn, som står fast på Rørvig Strand Camping.

Tillidshverv

  • Næstformand for bestyrelsen i 3F Senior Holbæk.
  • Sekretær i bestyrelsen for Faglige seniorer, Region Sjælland Sektion 1.
  • Formand for bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening i Svinninge.
  • Kasserer i styregruppen for Sundhedsdagen i Holbæk.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!