Lizzie Munch, Ældrerådet i Holbæk

Lizzie Munch

Ældrerådsmedlem

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg stiller op til Ældrerådet for at arbejde for at skabe bedre vilkår for seniorer, især de syge og handicappede ældre.

Vi bliver flere og flere ældre og desværre også flere, der får demens eller andre sygdomme, der gør at man ikke længere kan klare sig selv.

Jeg ønsker et bedre samarbejde med kommunen og flere ressourcer, så det bliver værdigt for både borgere og personale.

Mine tre mærkesager

  • Flere seniorvenlige boliger, plejehjemspladser og akutpladser.
  • Forebyggelse frem for helbredelse.
  • Bekæmpelse af ensomhed.

Kort om mig selv

Jeg har boet i Svinninge i 51 år. Jeg er gift med John, og vi har en datter, en søn og fire børnebørn.

Jeg har været handicaphjælper og omsorgsmedhjælper og arbejder stadig som vikar.

I fritiden går jeg mange ture, og jeg går også til gymnastik. Vi tager på camping et par gange om året.

Tillidshverv

  • Ældrerådsmedlem siden nytår (suppleant de første 3 år af valgperioden).
  • Medlem af Frivilligrådet.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!