Allan Holm Pedersen, Ældrerådet i Hvidovre

Allan Holm Pedersen, 62 år

Organisationskonsulent i Faglige Seniorer

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg stiller op til ældrerådet for at medvirke til skabe bedre vilkår for seniorerne – især de sårbare ældre.

I Hvidovre bliver der flere ældre. Det stiller krav til kommunens løsninger på ældreområdet, f.eks. flere plejeboliger med de nødvendige ressourcer, kompetencer og faciliteter, specielt for demente og andre ældre med udfordringer.

Jeg vil arbejde for ældres sundhed i en koordineret og målrettet indsats i samarbejde med idrætsforeningerne i Hvidovre.

Jeg vil arbejde for at forbedre betingelserne for seniorer på arbejdsmarkedet, og at det får en høj prioritet i den lokale jobindsats.

Mine 3 mærkesager

  • Flere seniorvenlige boliger
  • Flere plejeboliger tilpasset de ældres behov og udfordringer
  • Flere ældre kræver ressourcer til de ældrepolitiske opgaver

Kort om mig selv

Jeg er 62 år og har boet i Hvidovre siden 1989. Jeg har kone, børn og børnebørn, som alle bor i Hvidovre.

Jeg er stadig på arbejdsmarkedet. Jeg er organisationskonsulent i Faglige Seniorer, og gennem mit job har jeg kendskab til ældreområdet.

Jeg er oprindeligt elektriker og har arbejdet 38 år i fagbevægelsen i Dansk El-Forbund.

Tillidshverv

  • Formand for HCC, Hvidovre Curling Club
  • Næstformand i Dansk Curling Forbund

Se flere kandidater her

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!