Anette Kou, Ældrerådet i Hvidovre

Anette Kou

Efterlønsmodtager, 65 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg har masser af lyst og energi til at bidrage til at skabe gode vilkår for ældre borgere i Hvidovre kommune, uanset om de er friske og aktive eller har behov for pleje og omsorg.

Jeg ønsker at bruge min faglighed og erfaring til fortsat at skabe værdige og trygge forhold.

Mine tre mærkesager

  • Forebygge ensomhed – særligt hos udsatte plejekrævende borgere
  • Sikre aktiv inddragelse af pårørende særligt hos udsatte borgere for at sikre værdighed og respekt
  • Bidrage til at borgere over 60 år har mulighed for at leve et aktivt og sundt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov

Kort om mig selv

Jeg er 65 år og er på efterløn. Jeg er gift med Kim, og vi har en datter, Silke, på 37 år.

Jeg har arbejdet som sygeplejerske i 43 år, heraf 26 år som hjemmesygeplejerske og rehabiliteringssygeplejerske.

Jeg har både været fælledstillidsrepræsentant samt leder på forskellige niveauer og kan lide at have indflydelse.

Jeg er aktiv bruger af bl.a. Vinterbaderne og Sundheds-motionscenteret.

Tillidshverv

  • Bestyrelsesmedlem af Fåre- og kogræsserforeningen på Avedøre Strandeng

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!