Kurt Larsen, Ældrerådet i Lejre

Kurt Larsen

Ældrerådsmedlem, 78 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg vil være med til at forbedre forholdene for ældre i Lejre Kommune, og især i Lejre-området.

Vi mangler i den grad ældreboliger og mindre boliger til enlige.

Lige så mangler der noget på infrastrukturen af vejnettet.

Mine tre mærkesager

  • Ældreboliger i sammenhæng med byen.
  • Klippekortet genindføres på plejehjemmene og hos de hjemmeboende ældre.
  • MOVIA stjal køreplanerne og efterlod nogle af os på perronen.

Kort om mig selv

Jeg er 78 år og bor i Lejre city. Jeg følger godt med i, hvad der rør sig heromkring.

Derudover klipper jeg græs på stadion i Lejre – under hegnet, for det vil Lejre kommune ikke.

Jeg mener, at vi skal blive ved med at presse kommunen til at færdiggøre Lejrehallen, også udenomsarealerne.

Tillidshverv

  • Medlem af Ældrerådet i Lejre.
  • Medlem af bestyrelsen i Allerslev Gymnastikforening.
  • Medlem af Faglige Seniorer Roskilde-Lejre.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!