Merete Mailbøll, Ældrerådet i Næstved

Merete Maibøll

Ældrerådsmedlem, 73 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg genopstiller, fordi det har været en positiv oplevelse, at både politikere og embedsmænd lytter, når man kommer med ideer.

Jeg har lagt kimen til større samarbejde med FOA, tættere samarbejde med skoler, så de små klasser kan få en besøgsven og de større hygge om beboerne på plejehjem. Det har man bygget videre på ved nu at ansætte de unge.

Jeg foreslog også, at man kunne få en etage på sygehuset og samarbejde med regionen (akutpladser). Det blev der også arbejdet på, men det lykkedes ikke.

Nu bliver det i stedet et E-sygehus, og kommunen ansætter en læge.

Mine tre mærkesager

  • Almene boliger
  • Selvbærende teams i ældreplejen
  • Fortoves beskaffenhed (fremkommelighed)

Kort om mig selv

Jeg bor i Fensmark, er alene og klarer hus og have selv. Jeg er lidt af en “handy-kvinde”, arbejder både med sav, pensel og skruemaskine.

Jeg dyrker badminton, Q-gong og gymnastik.

Tillidshverv

  • 2. næstformand i Ældrerådet
  • Næstformand i HK-seniorerne, Næstved
  • Forretningsudvalgsmedlem i Faglige Seniorer, Næstved

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!