Ældrerådsvalg i Randers Kommune 2021

Hvis du bor i Randers Kommune og er over 60 år, kan du stemme til ældrerådsvalget i efteråret 2021.

Sådan stemmer du

Valget til ældrerådet i Randers Kommune foregår digitalt og ved brevafstemning.

Ældrerådsvalget 2021 afholdes samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget.

Det vil sige, at den sidste dag, du kan stemme, er den 16. november 2021.

Alle vælgere får tilsendt en fysisk stemmeseddel med en frankeret svarkuvert. Derudover får alle vælgere tilmeldt digital post tilsendt stemmemateriale i e-boks.

Sådan stiller du op

Frist opstilling til Ældrerådet var 15. august 2021.

Kandidater, som er medlem af Faglige Seniorer

 

Kirsten Juul Thorup

Pensionist, 67 år

Leif Aaby

Ældrerådsmedlem, 77 år

 

Lena Gjettermann Stampe

Ældrerådsmedlem, 69 år

 

Merethe Rytter Pedersen

Ældrerådsmedlem, 69 år

 

Åse Boje

Ældrerådsmedlem, 68 år

 

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!

Valg 2021

De fleste kommuner har valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde holdes valget samtidig med kommunalvalget den 16. november. I en række kommuner, hvor der fx ikke er fremmødevalg med digitalt valg eller ved brevstemmer, foregår valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020, i andre i 2022.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Se kandidater fra Faglige Seniorer HER