Lena Gjettermann Stampe, Ældrerådet i Randers

Lena Gjettermann Stampe

Ældrerådsmedlem, 69 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg vil arbejde til gavn for ældre i Randers Kommune.

Jeg blev valgt ind i Ældrerådet for 4 år siden. Det har været 4 spændende år, og jeg har fundet ud af, at Ældrerådets arbejde nytter. Derfor vil jeg utroligt gerne bruge min erfaring til endnu en periode i Ældrerådet.

Mine tre mærkesager

  • Kvalitetsstandarder skal gøres mere gennemskuelige.
  • Bedre offentligt transportsystem til personer med rollator og i kørestol.
  • Bruger-pårørende samarbejdet skal styrkes på plejecentre og i hjemmeplejen.

Kort om mig selv

Jeg er 69, snart 70 år. Jeg har i 48 år været gift med Søren og har i 45 år boet i Dronningborg. Vi har 3 gifte børn, 6 børnebørn og det 7. på vej.

Vi har en båd og elsker vores somre på vandet.

Jeg stoppede på arbejdsmarkedet for 4 år siden efter 47 års ansættelse ved Randers Kommune.

Tillidshverv

  • Medlem af Ældrerådet fra 2018.
  • Tidligere aktiv HK´er som TR-suppleant og klubbestyrelsesmedlem i mange år.
  • Tdligere medlem af skolenævnet ved Rismølleskolen og af menighedsrådet for Dronningborg Kirke.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!