Merethe Rytter Pedersen, Ældrerådet i Randers

Merethe Rytter Pedersen

Ældrerådsmedlem, 69 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg interesserer mig for samfundsforhold. Jeg deltager i en del foreninger som frivillig.

Det har betydning, at der er plads, muligheder for et socialt liv og en egnet bolig, så ældre får en god og indholdsrig hverdag.

Mine tre mærkesager

  • Boligforhold. Herunder egnede boliger med let adgang til indkøb, transport, kulturelle tilbud og socialt samvær.
  • Aktiv alderdom. Mulighed for bevægelse og træning både i og udenfor hjemmet.
  • God og tryg hverdag. Fokus på de ældre, som er afhængige af hjælp udefra.

Kort om mig selv

Jeg er 69 år. Jeg er alene efter knap 44 års ægteskab, da min mand døde i 2017. Jeg har 2 voksne døtre og 4 børnebørn, og min familie har en stor betydning i min hverdag.

Jeg er et foreningsmenneske. Jeg har altid været aktiv i forskellige bestyrelser og haft mange forskellige jobs som frivillig.

Jeg er stadig spejder og holder af mennesker, dyr og natur.

Tillidshverv

  • Medlem af Ældrerådet i Randers fra januar 2021 (valgt som suppleant i 2017).
  • Jeg er blandt andet også bestyrelsesmedlem i Vorup FB Gymnastikforening og Voruphusets Venner.
  • Som skolesekretær var jeg en lang årrække tillidsrepræsentant for skolesekretærerne i Randers Kommune.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!