Henrik Carlsen, Ældrerådet i Ringsted

Henrik Carlsen

Ældrerådsmedlem, 71 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg er medlem af det nuværende Ældreråd i kommunen og håber at kunne forsætte mit arbejde.

Vi bliver flere og flere ældre, og vi lever længere. Det betyder, at kommunen skal afsætte flere midler til ældreområdet.

Jeg vil kæmpe for alle ældre, uanset om vi er plejekrævende eller blot skal have et godt liv som ældre borgere i kommunen.

Mine tre mærkesager

  • Vi skal øge antallet af plejehjemspladser med særligt fokus på demensområdet.
  • Vi skal sikre en sund aldring for alle borgere i kommunen.
  • Vi skal sikre, at byrådet afsætter de nødvendige midler til ældreområdet.

Kort om mig selv

Jeg er gift med Birgit, som er sygeplejerske på Køge Sygehus og kender den “virkelige” verden i sundhedsvæsenet.

Jeg har boet det meste af mit liv i Ringsted og er aktiv i mange forskellige sammenhænge.

Tillidshverv

  • Næstformand for Ældrerådet.
  • Næstformand for Socialdemokratiet Ringsted.
  • Formand for Mænds Mødesteder Ringsted.
  • Medlem af afdelingsbestyrelsen i Kildemarken.
  • Medlem af 3F Chaufførernes Efterløns- og Pensionistklub.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!